การแถลงข่าว

จัดการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน * กำหนดประเด็นข่าว * เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ * เนื้อหาและแนวทางการสัมภาษณ์ * เชิญนักข่าว * จัดเตรียมสถานที่ * ดำเนินการแถลงข่าว * สรุปข่าวที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทั้งหมด เป็นเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การแถลงข่าว

  • 1. คุยคอนเซ็ปงาน
  • 2. เสนอแผนงานและงบประมาณ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

* การแถลงข่าวเต็มรูปแบบ * เอกสารสรุปข่าว

ฟรีแลนซ์
10/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน