รับแปลงาน Thai - English / English - Thai

รับแปลงานทุกประเภท THAI-ENGLISH/ ENGLISH-THAI - แปลงานอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ใช้ภาษาเหมาะสมกับชนิดของงาน - สามารถแก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง และตรวจความถูกต้องก่อนส่งงานเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด - ส่งงานเป็นไฟล์ .docx และ .pdf ตัวอย่างงานที่รับแปล เอกสารต่างๆ บทความ, ข่าว, บล็อก, เว็บไซต์, เอกสาร, คู่มือการใช้งาน, เนื้อเพลง และอื่นๆ หมายเหตุ: - ราคาหน้าละ 250-500 บาท โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา ความยาก และความด่วนของงาน - ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ในการแปล (จำนวนวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของงาน) ________________________ - ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ภาคอินเตอร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน Thai - English / English - Thai

  • 1. ลูกค้าส่งเอกสารที่ต้องการให้แปล พร้อมแจ้งวันเวลาที่ต้องการรับงาน และรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคา และเวลาที่ใช้ทำงาน
แพ็กเกจ
แปลเอกสารทั่วไป Thai-English/English - Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา ความยาก และความด่วนของงาน ___________________________________ *ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ในการแปล (จำนวนวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของงาน) *ส่งงานเป็นไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น .docx และ .pdf

ถอดเสียงและแปล Subtitle Thai-English/English-Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ถอดเสียงและแปลซับราคาขึ้นอยู่กับความยาววิดิโอ : คลิป1-2นาที: 500บาท คลิป3-5นาที:750บาท คลิป6ขึ้นไปเริ่มต้นที่1000บาท (ราคาอาจปรัปเปลี่ยนตามความยาก และความด่วนของงาน) ___________________________________ *ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ในการแปล (จำนวนวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของงาน) *ส่งงานเป็นไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น .docx และ .pdf

แปล Subtitle (มีtransciptให้) Thai-English/English-Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แปลซับอย่างเดียวแบบมีtransciptให้ (ไม่ต้องถอดเสียงเอง) : ราคาเริ่มต้นที่หน้าละ 250 โดยขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา ความยาก และความด่วนของงาน ___________________________________ *ใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ในการแปล (จำนวนวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของงาน) *ส่งงานเป็นไฟล์ตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น .docx และ .pdf

ฟรีแลนซ์
04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน