วางแผนและจัดการสื่อการตลาดออนไลน์

1. ปรึกษาและวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ 2. บริหารจัดการแคมเปญ Facebook, YouTube, Search, Display 3. ติดตามประเมินผล แก้ไข ปรับปรุง 1. Consultation and planning on digital advertising. 2. Launch and optimize campaigns on Facebook, YouTube, Search, and Display. 3. Post-campaign analysis and reporting.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาและวางแผนกลยุทธ์สื่อการตลาดออนไลน์ - 1,000 บาทสำหรับ Facebook, YouTube หรือ GDN - 3,000 บาท สำหรับ SEM (การตลาดบนกูเกิลเสิช) - จัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - ส่งแผน Excel - แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง ครั้งต่อๆไป ครั้งละ 300 บาท (ยกเว้น SEM 500 บาท) บริหารจัดการแคมเปญ - ลงโฆษณา ดูแลติดตามผล - ค่าบริการ 10% ของงบประมาณต่อเดือน - ค่าบริการขั้นต่ำ 3,000 บาท Consulting and planning on digital advertising campaigns. - 1,000 THB for Facebook, YouTube and/or GDN per product - 3,000 THB for SEM per product - Plan includes budget allocation and target audience breakdown. - Free first edit, 300 THB per edit after the first edit (500 THB for SEM) Campaign set-up and optimization. - 10% of monthly budget fee - 3,000 THB minimum fee

แพ็กเกจ
ปรึกษาและวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ใน Facebook, YouTube หรือ GDN
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพลนเป็น Excel ไฟล์ให้ ในไฟล์จะมี 1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนรูปแบบสื่อออนไลน์ซึ่งจะเลือกตามสื่อที่ลูกค้ามี 3. จัดสรรงบประมาณว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนควรใช้เงินเท่าไหน แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง ครั้งต่อๆไป ครั้งละ 300 บาท

ปรึกษาและวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ใน SEM (การตลาดบนกูเกิ้ลเสิช)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพลนเป็น Excel ไฟล์ให้ ในไฟล์จะมี 1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 2. วางแผนรูปแบบสื่อออนไลน์ซึ่งจะเลือกตามสื่อที่ลูกค้ามี 3. จัดสรรงบประมาณว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนควรใช้เงินเท่าไหน แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง ครั้งต่อๆไป ครั้งละ 500 บาท

บริหารจัดการแคมเปญ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลงโฆษณา ดูแลติดตามผล - ค่าบริการ 10% ของงบประมาณต่อเดือน - ค่าบริการขั้นต่ำ 3,000 บาท

ฟรีแลนซ์
SevenBeams

Digital Marketing Specialist - Google AdWords (SEM, YouTube, GDN) - Facebook marketing - Thai-English / English-Thai text ad writing/translation - Report/Analysis

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน