รับแปลบทความ งานแปลเอกสาร วิชาการ อื่นๆ ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย

At the present time, I am an English tutor Work with individuals and small groups of students in school settings. Typical work activities listed on English homework's whichever are instructing students, answering to their inquiries, helping with papers and exam preparation, and building confidence. I think my background and your requirement may be a good match.

รายละเอียดเพิ่มเติม

แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลบทความ งานแปลเอกสาร วิชาการ อื่นๆ ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อเข้ามา พร้อมทั้งส่งเอกสารต้นฉบับมาเพื่อการพิจารณาประเมินราคาและระยะเวลา
  • 2. ผู้แปลแจ้งราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
รายละเอียดการให้บริการ รับแปลบทความ งานแปลเอกสาร วิชาการ อื่นๆ อังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. รูปแบบ (format) เอกสารมาตรฐานอยู่ที่ กระดาษ A4 font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 (ภาษาไทย) และ Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 (ภาษาอังกฤษ) 2. สามารถส่งเอกสารได้ในรูปไฟล์ MS-Word, Pages (Mac) หรือ Google Docs หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน

รายละเอียดการให้บริการ รับแปลบทความ งานแปลเอกสาร วิชาการ อื่นๆ ไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. รูปแบบ (format) เอกสารมาตรฐานอยู่ที่ กระดาษ A4 font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 (ภาษาไทย) และ Times New Roman ขนาดตัวอักษร 12 (ภาษาอังกฤษ) 2. สามารถส่งเอกสารได้ในรูปไฟล์ MS-Word, Pages (Mac) หรือ Google Docs หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
Thanakrit

At the present time, I am an English tutor Work with individuals and small groups of students in school settings. Typical work activities listed on English homework's whichever are instructing students, answering to their inquiries

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน