โปรแกรมจัดการข้อมูลและออกรายงาน

โปรแกรมจัดการข้อมูลและออกรายงาน เหมาะสำหรับสำนักงานหรือองค์กร ต่างๆที่ปัจจุบันยังใช้การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษอยู่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บเอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในรูปแบบการใช้กระดาษ และลดความเสี่ยงของโอกาสเสี่ยงความเสียหายต่อเอกสารในรูปแบบกระดาษ และช่วยในการลดเวลาในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โปรแกรมสามารถค้นหาข้อมูลได้เร็วกว่า สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามช่วงเวลา ตามรหัสต่างๆ แล้วยังสามารถควบคุมการผลิตต่างๆได้ เช่นอาจเกิดข้อผิดพลาดจากข้อมูลระบบจะทำการตรวจสอบแล้วแจ้งเตือนได้ทันที เพื่อลดโอกาสในการสูญเสียในองค์กร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โปรแกรมจัดการข้อมูลและออกรายงาน

  • 1. 1.เก็บ requirement (ความต้องการของลูกค้า)
  • 2. 2.ออกแบบระบบเบื้องต้น
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

1.โปรแกรมจัดการข้อมูลและออกรายงาน (File .EXE และ .DLL) 2.คู่มือการใช้งาน 3.การดูแลแก้ไขปัญหาตลอด 1 ปี (เริ่มนับจากวันที่ติดตั้ง)

ฟรีแลนซ์
ธีรพัฒน์

รับเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล และออกรายงานต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ เหมาะสำหรับสำนักงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ปัจจุบันยังใช้วิธีจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษ เพื่อประหยัดงานประมาณในการจัดเก็บเอกสารและสามารถช่วยติดเวลาในการค้นหาเอกสารต่างๆ หรือแม้แต่ใช้สำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตต่างๆ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน