รับทำ 3D Render Perspective,เขียนแบบ2D และ Powerpoimt Presentation

1.ขึ้น 3D จากแบบ2D (โปรแกรมที่ใช้ Sketch up / Revit) 2.เขียนแบบ 2D จาก3D หรือข้อมูลที่มีอยู่ (โปรแกรมที่ใช้ Revit / Autocad) 3.เรนเดอร์ Perspective 4.ทำ Powerpoint Presentation ราคาอาจเพิ่มลดได้ตามความละอียดและความยากง่ายของงาน ราคาสามารถคุยกันได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Render Perspective,เขียนแบบ2D และ Powerpoimt Presentation

  • 1. รับแบบ2D หรือ 3D จากทางลูกค้า
  • 2. คุยรายละเอียดงาน ประเมินราคาและตกลงระยะเวลาส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์งานที่ได้ตกลงกันไว้ (.dwg, .skp, .rvt, .jep, .pwp)

ฟรีแลนซ์
ThreeP

นักศึกษาสถาปัตย์กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับทำ 3D Perspective เขียนแบบ2D และ Powerpoint presentation ราคาสามารถคุยกันได้ครับ -ราคาเบื้องต้น- 3D Exterrior 40 ฿ / ตร.ม. Render Perspective 1500 ฿ / รูป เขียนแบบก่อสร้าง 400฿ / แผ่น Powerpoint Presentation 500฿ / 10 สไลด์

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน