รับทำ PowerPoint Presentation

รับทำ PowerPoint Presentation ระยะเวลาในการทำงาน 1-5 วัน ไฟล์ที่ได้รับ PDF, PNG, .pptx สกุลไฟล์อื่นสอบถามได้ค่ะ สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ภายใน 7 วันหลังส่งงาน final กรณีงานเร่งต้องการงานภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 200 บาท กรณีไม่ได้ตัดคำมาให้ คิดเพิ่ม 100 บาท มากกว่า 10 สไลด์ สไลด์ต่อไปคิด สไลด์ละ 20 บาท กรณีลูกค้าไม่มีรูปภาพ ทางเราหารูปเพิ่มเติมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ PowerPoint Presentation

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ (โทน/รูปแบบ/จำนวนสไลด์)
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียดงานให้กับทางฟรีแลนซ์ (ข้อมูลงานประกอบไปด้วยรูปภาพที่ลูกค้าต้องการใส่ และเนื้อหาแต่ละสไลด์) กรณีไม่ได้แบ่งตัดข้อมูลมาก่อน จะบวกราคาเพิ่มอีก 100 บาท
แพ็กเกจ
งานจำนวน 1-10 สไลด์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานจำนวน 1-10 สไลด์ ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดงาน ข้อมูลที่บ่งบอกชัดเจนว่า หน้านี้ใส่อะไรบ้าง มีการตัดคำมาให้เรียบร้อยแล้ว กรณีไม่มีการตัดคำมา คิดเพิ่ม 100 บาท กรณีรูปภาพจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุมาชัดเจน ทางฟรีแลนซ์จะหารูปภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานใส่เพิ่มให้ฟรี กรณีลูกค้าไม่มีรูปภาพ

งานจำนวน 10-20 สไลด์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานจำนวน 10-20 สไลด์ ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดงาน ข้อมูลที่บ่งบอกชัดเจนว่า หน้านี้ใส่อะไรบ้าง มีการตัดคำมาให้เรียบร้อยแล้ว กรณีไม่มีการตัดคำมา คิดเพิ่ม 100 บาท กรณีรูปภาพจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุมาชัดเจน ทางฟรีแลนซ์จะหารูปภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานใส่เพิ่มให้ฟรี กรณีลูกค้าไม่มีรูปภาพ

งานจำนวน 20-30 สไลด์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานจำนวน 20-30 สไลด์ ลูกค้าต้องส่งรายละเอียดงาน ข้อมูลที่บ่งบอกชัดเจนว่า หน้านี้ใส่อะไรบ้าง มีการตัดคำมาให้เรียบร้อยแล้ว กรณีไม่มีการตัดคำมา คิดเพิ่ม 100 บาท กรณีรูปภาพจำเป็นต้องใส่ กรุณาระบุมาชัดเจน ทางฟรีแลนซ์จะหารูปภาพ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานใส่เพิ่มให้ฟรี กรณีลูกค้าไม่มีรูปภาพ

ฟรีแลนซ์
Kanittha

สวัสดีค่ะ กำลังเรียน BBA อยู่ที่ประเทศอินเดีย ถนัดทำ PowerPoint Presentation ค่ะ

06/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน