รับทำบัญขี รายเดือน

รับทำบัญขี รายเดือน * วิเคราะห์รายการค้าโดยผู้ทำบัญชีรับอนุญาต * บันทึกรายการค้าเข้าระบบบัญชีที่รับรองโดยกรมสรรพากร * จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน * ยื่นภาษีประจำเดือน (ทางออนไลน์) * ให้คำปรึกษา แนะนำทางด้านบัญชี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญขี รายเดือน

  • 1. ทำความรู้จักลูกค้า สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการค้า
  • 2. ประเมินงานตามปริมาณงานและเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

* มีที่ปรึกษาทางบัญชีไว้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ * รายงานสมุดบัญชีอย่างน้อย 5 เล่ม ตามข้อกำหนดสรรพากร * รายงานงบการเงินประจำเดือน และประจำปี * รายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่ รายงานสินค้าคงเหลือ

ฟรีแลนซ์
นิชาภา

คุณวุฒินักบัญชี ปริญญาตรี เพิ่มเติมปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ ประสบการณ์ 20 ปี เป็นผู้จัดการบัญชีและการเงิน ให้กับบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้หลักพันล้านบาท ในหลายประเภทธุรกิจ ทั้งซื้อมาขายไป และบริการ ได้พบและแก้ไขปัญหาระดับร้านค้าย่อย (100 สาขา) และระดับบริหารส่วนกลาง จึงเป็นคู่คิดให้คุณได้อย่างดี

02/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน