ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและสุขภาพ

ให้คำปรึกษาเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แนวทางการดูแลตนเองก่อนไปพบแพทย์ ทั้งปัญหาสุขภาพทั่วไป การเลือกซื้อยากินเองที่ปลอดภัย หรือปัญหาสุขภาพซับซ้อน เช่น โรคเบาหวาน ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ได้ / โรคความดันโลหิตสูง ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด จะแนะนำวิธีการควบคุมโดยใช้เทคนิคพิเศษ ซึ่งผู้ป่วยสามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้าน รวมถึงแนะนำโปรแกรมอาหารเฉพาะโรค บอกอาการแสดงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตและบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่สามารถเข้าถึงได้ทีนที โดยมีเป้าหมายให้คุณเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยในชีีวิต และที่สำคัญเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกโดยการบอกช่องทางลัดหากคุณต้องเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลในคราวจำเป็นเพื่อให้คุณได้รับบริการที่รวดเร็ว ไม่ทรมานจาการเจ็บป่วย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาเรื่องโรคและสุขภาพ

  • 1. แจ้งประวัติ อาการสำคัญ
  • 2. ซักประวัติอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคที่สงสัย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การแก้ปัญหาสุขภาพเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ และบริการให้คำแนะนำช่องทางพิเศษที่จะทำให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้ตรงกับปัญหาไม่ต้องเสียเวลาตระเวนตรวจอย่างไม่มีเป้าหมายและสิ้นเปลืองค่ารักษา

ฟรีแลนซ์
walaiporn

จบพยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และพรีเมียมคลินิก ซึ่งดูแลผู้ป่วยโรคทางอายุรกรรม รวมระยะเวลา 23 ปี ถนัดในเรื่องแนะนำช่องทางการตรวจรักษาเพื่อไม่ให้ต้องเสียเวลาตระเวนไปพบแพทย์หลายๆ แห่งรวมถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละโรค

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน