สอนกฎหมายเพื่อใช้สอบเนติบัณฑิตและใช้สอบในระดับอื่นๆ

สอนกฎหมายเพื่อใช้ในการสอบเนติบัณฑิต สอบผู้ช่วยผู้พิพากษา สอบอัยการผู้ช่วย หรือสอบเข้ารับราชการตามหน่วยงานต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนกฎหมายเพื่อใช้สอบเนติบัณฑิตและใช้สอบในระดับอื่นๆ

  • 1. พูดคุยปรึกษาเนื้อหาที่ต้องการเรียน และออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
  • 2. กำหนดวิธีการเรียนการสอน และแผนการเรียนการสอน
แพ็กเกจ
ติวกฎหมายสำหรับสอบเข้ารับราชการ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-เนื้อหาของกฎหมายที่จะใช้สอบในหน่วยงานราชการ -เคล็ดลับ เทคนิค ในการทำความเข้าใจกฎหมาย -ชีทสรุปกฎหมายในการใช้สอบ

ติวสอบเนติบัณฑิต
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-เนื้อหาสาระสำคัญที่ใช้สอบเนติบัณฑิต -ประเด็นสำคัญ และแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ -เคล็ดลับ เทคนิค ในการทำความเข้าใจกฎหมาย -เทคนิคในการตอบข้สอบ -ชีสรุปกฎหมาย

ติวสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

-ประเด็นที่น่าสนใจในการออกสอบ แนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ที่น่าสนใจ -เคล็ดลับ เทคนิค ในการทำความเข้าใจกฎหมาย -เทคนิคในการทำข้อสอบ

ฟรีแลนซ์
ทรงศักดิ์

รับติวสอบรับราชการ ติวสอบกฎหมายในระดับอุดมศึกษาหรือเนติบัณฑิต จากผู้ที่จบนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ใช้เวลาศึกษา3ปี) เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 73 สอบรับราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลำดับที่4 ปัจจุบันรับราชการเป็นนิติกร ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน