รับเขียนแบบงานขออนุญาตก่อสร้าง แบบก่อสร้างจริง

เขียนแบบงาน - แบบ 2D AutoCAD ตามสเกตดีไซน์ที่ได้รับ - แบบ 2D/3D SketchUp จากแบบ AutoCAD ปรับแก้ไจรายละเอียดงานได้ ลูกค้ามีดราฟมือ ที่ละเอียด พร้อมที่เริ่มงานโดย ความละเอียดของงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง Freelance จะทำการประเมิน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ขั้นตอนการทำงานของ Freelance 1.รับแบบดราฟมือจากทางลูกค้า 2.คุย Concept พร้อมกับประเมินราคาและระยะเวลา 3.ทำใบเสนอราคา 4.Freelance จะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการยืนยัน 5.อัพเดตงานตามความถี่ที่ลูกค้ากำหนด 6.ส่งงานให้ลูกค้า Review แก้ได้สูงสุด 3 รอบ เป็น PDF File 7.เมื่อได้รับการอนุมัติจะทำการส่งไฟล์ .dwg ให้

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง - คิดเป็นแผ่น แผ่นละ 500- 800 บาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานและความต้องการของลูกค้าและขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบ สามารถแก้แบบงานได้3ครั้ง ต้องเฉพาะ งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การแก้แบบหรือปรับเปลี่ยน ต้องไม่เกิน 50% ของตัวงาน ถ้าเกินจะคิดราคาเป็น1แผ่น + ก า ร ส่ ง ง า น -ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องเป็นไฟล์ PDF - โดยจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นพื้นฐาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆเป็นอันจบงาน

ฟรีแลนซ์
Benjapon

รับเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม บ้าน อาคารพาณิชย์ และโกดังขนาดใหญ่

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน