รับเขียนแบบงานสถาปัตย์ งานโครงสร้าง

เขียนแบบงาน - แบบ 2D AutoCAD ตามสเกตดีไซน์ที่ได้รับ - แบบ 2D/3D SketchUp จากแบบ AutoCAD ปรับแก้ไจรายละเอียดงานได้ ลูกค้ามีดราฟมือ ที่ละเอียด พร้อมที่เริ่มงานโดย ความละเอียดของงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ง Freelance จะทำการประเมิน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนแบบก่อสร้างสถาปัตย์ แบบโครงสร้าง - คิดเป็นแผ่น แผ่นละ 500- 800 บาทแล้วแต่ความยากง่ายของงานและความต้องการของลูกค้าและขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบ สามารถแก้แบบงานได้3ครั้ง ต้องเฉพาะ งานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น การแก้แบบหรือปรับเปลี่ยน ต้องไม่เกิน 50% ของตัวงาน ถ้าเกินจะคิดราคาเป็น1แผ่น + ก า ร ส่ ง ง า น -ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องเป็นไฟล์ PDF - โดยจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นพื้นฐาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆเป็นอันจบงาน

ฟรีแลนซ์
Benjapon

รับเขียนแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม บ้าน อาคารพาณิชย์ และโกดังขนาดใหญ่

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน