รับ ออกแบบ เขียนแบบ 2D,3D สำหรับงานก่อสร้างครบชุด

รับจ้างเขียนแบบ 2D,3D โดยใช้โปรแกรม Autocad และ Sketchup ประเภทงาน ****รับงานดราฟแบบเขียนแบบเร่งด่วนครับ**** - วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัยตยกรรม ไฟฟ้า และประปาสุขภิบาล - รายการคำนวณโครงสร้างสำหรับขอณุญาตก่อสร้างพร้อมลายเซ็นต์วิศวกรโยธา - ประเมิณราคาก่อสร้าง (BOQ) - แบบ presentation หรือ profile builder สำหรับงานก่อสร้างโดยใช้ Sketchup ผู้จ้างจำเป็นต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ เขียนแบบ หรือคำนวณโครงสร้าง ขึนอยู่ครับจำนวนและความละเอียดของงาน ราคาปรับขึ้นลงได้ตามตกลงครับ ขึ้นอยู่ครับความยากง่าย หรือปริมาณของงาน ระยะเวลาที่ต้องการได้งาน โดยส่งเป็นไฟล์ .dwg,pdf,หรือ skp

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ในกรณีต้องการแบบอาคารครบ ( พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ) ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 45 วัน พร้อมข้อมูล พ.ร.บ.งานก่อสร้างแนบท้ายกำกับการของอนุญาต - แบบ บ้าน อาคารพาณิชย์ โกดัง คิดราคา ตารางเมตรละ 50 บาท - ในกรณีวาดใหม่หรือแก้ไขงานเพิ่มติมจากเดิม แล้วแต่ประเภทของงานตามที่ตกลงลงกับผู้ว่าจ้าง แก้งานได้ 3 ครั้ง ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
นริศ

- รับออกแบบ และเขียนแบบงานสถาปัตย์,โครงสร้าง,ไฟ้ฟ้าและประปาสุขภิบาล (CAD,Sketchup) - รับคำนวณโครงสร้างอาคารขนาดเล็กถึงกลางสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง - รับถอดแบบและปริมาณราคาวัสดุ(BOQ) - วิศวกรโครงสร้าง อาชีพ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน