รับงานเขียน autocad 2D ทุกชนิด

รับจ้างเขียนแบบ 2D โดยใช้โปรแกรม Autocad ประเภทงาน ****รับงานดราฟแบบเขียนแบบเร่งด่วนครับ**** - วิศวกรรมโครงสร้าง สถาปัยตยกรรม ไฟฟ้า และประปาสุขภิบาล - รายการคำนวณโครงสร้างสำหรับขอณุญาตก่อสร้างพร้อมลายเซ็นต์วิศวกรโยธา - ประเมิณราคาก่อสร้าง (BOQ) ผู้จ้างจำเป็นต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ เขียนแบบ หรือคำนวณโครงสร้าง ขึนอยู่ครับจำนวนและความละเอียดของงาน ราคาปรับขึ้นลงได้ตามตกลงครับ ขึ้นอยู่ครับความยากง่าย หรือปริมาณของงาน ระยะเวลาที่ต้องการได้งาน โดยส่งเป็นไฟล์ .dwg,pdf,หรือ skp

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- แบบ บ้าน อาคารพาณิชย์ โกดัง คิดราคา ตารางเมตรละ 60 บาท - ในกรณีวาดใหม่หรือแก้ไขงานเพิ่มติมจากเดิม แล้วแต่ประเภทของงานตามที่ตกลงลงกับผู้ว่าจ้าง แก้งานได้ 3 ครั้ง ตรงตามเวลาที่ตกลงกันไว้

ฟรีแลนซ์
นริศ

- รับออกแบบ และเขียนแบบงานสถาปัตย์,โครงสร้าง,ไฟ้ฟ้าและประปาสุขภิบาล (CAD,Sketchup) - รับคำนวณโครงสร้างอาคารขนาดเล็กถึงกลางสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง - รับถอดแบบและปริมาณราคาวัสดุ(BOQ) - วิศวกรโครงสร้าง อาชีพ

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน