รับทำฺ BIG DATA ข้อมูล Data Analytic หรือ Data Visualization โดย อัตโนมัติ

คุณมีหน้าที่เพียงแค่ เปิดดู วิเคราะห์งานของคุณ ทำรีพอตส่ง - Data Analytic หรือ การวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Digital Marketing, Marketing Research, Strategic Planning จะใช้ข้อมูลขององค์กรทั้งหมด ที่เรียกง่ายๆว่า Big Data ซึ่งจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าขององค์กร ใช้สถิติและตัวเลขในการคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อการวางแผน แก้ไข หรือ ปรับปรุง - ถ้าพูดง่ายๆ คือ การนำ "big data" มาวิเคราะห์ในรูปแบบ กราฟต่างๆ(Data Visualization) ให้ดูง่าย วิเคราะห์ง่าย นำไปใช้คาดการณ์ พยากรณ์ แนวโน้มของอนาคตของงานนั้นๆ เพื่อวางแผนในการแก้ไขงานนั้นๆ หรือ ปรับปรุงงานนั้นๆ หรือ Fail Detection - ถ้าเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง "Yield" 'งานดีงานเสีย, คาดการณ์ปัญหาการผลิตก่อนเกิด (Predict), Machine Downtime, OEE และ จำนวนการผลิต - ถ้าเป็นเชิงธุรกิจ สามารถใช้ข้อมูลไปวิเคราะห์ แนวโน้มการตลาด ไม่ใช่แค่นั้น ผมสามารถดึงข้อมูลต่างๆ มาโดยอัตโนมัติ และให้คำนวณทุกอย่างส่งไปยัง Data Visualization โดยอัตโนมัติ คุณมีหน้าที่เพียงแค่ เปิดดู วิเคราะห์งานของคุณ ทำรีพอตส่ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำฺ BIG DATA ข้อมูล Data Analytic หรือ Data Visualization โดย อัตโนมัติ

  • 1. บอกรายละเอียดของงาน ต้องการข้อมูลรูปแบบใด
  • 2. เสนอราคาตกลงราคา และดำเนินการชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์ข้อมูลที่นำไปวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุงให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น ดีขึ้น

ฟรีแลนซ์
Kanit

จบด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ความสนใจด้านโปรแกรม เป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในแผนกการออกแบบวงจรไฟฟ้า และด้าน Process การผลิต สามารถนำความรู้ด้าน Software และ Hardware มาประยุกต์ใช้ได้

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน