รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด งานเขียนประเภท (บทความ รายงาน ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น )

รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด งานเขียนประเภท (บทความ รายงาน ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น ) โดยมีขอบเขตของงานเบื้องต้น ดังนี้ - พิสูจน์อักษร - เกลาสำนวน - การใช้คำทับศัพท์ - การใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย - ความถูกต้องเรื่องอื่น ๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด งานเขียนประเภท (บทความ รายงาน ต้นฉบับนวนิยาย เรื่องสั้น )

  • 1. ลูกค้าแจ้งประเภทงาน ขนาดกระดาษ จำนวนหน้า และความต้องการของงาน พร้อมตัวอย่างไฟล์ ฟรีแลนซ์ประเมินราคา/เวลา จากข้อมูลของลูกค้า ฟรีแลนซ์ทำใบเสนอราคาตามข้อตกลงเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน ฟรีแลนซ์เริ่มงานเมื่อลูกค้าชำระเงินแล้ว
  • 2. ฟรีแลนซ์ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด หากมีข้อแก้ไข จะดำเนินการแก้ไขและส่งงานอีกครั้ง หากลูกค้าพอใจในงานแล้ว กดอนุมัติเพื่อยืนยันการรับงานขั้นสุดท้าย
แพ็กเกจ
แพ็กเกจที่ 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หากลูกค้าต้องการพิสูจน์อักษรอย่างเดียว น้อยกว่าหรือมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หน้า จะคิดราคาหน้าละ 5 บาท หากจำนวนมากกว่า 100 หน้าขึ้นไป ตั้งแต่หน้าที่ 101 ราคาหน้าละ 4 บาท และอาจเพิ่มระยะเวลาทำงานตามความเหมาะสม

แพ็กเกจที่ 2
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

2 หากลูกค้าต้องการพิสูจน์อักษร+ขัดเกลาสำนวนการเขียนให้สละสลวย น้อยกว่าหรือมากกว่า 50 แต่ไม่เกิน 100 หน้า จะคิดราคาหน้าละ 9 บาท หากจำนวนมากกว่า 100 หน้าขึ้นไป ตั้งแต่หน้าที่ 101 ราคาหน้าละ 8 บาท และอาจเพิ่มระยะเวลาทำงานตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
บัวงาม

ปัจจุบันเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์ มีประสบการณ์พิสูจน์อักษรมาหลายปี งานที่สนใจจะเป็นแนวนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ มีใจรักการอ่าน พูดคุยง่าย ส่งงานตรงเวลา

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน