Fastwork Guarantee

จ้างงานผ่านระบบฟาสเวิร์ค รับความคุ้มครองทุกขั้นตอนในการจ้าง ตั้งแต่ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน จนคุณได้รับงานที่มีคุณภาพจากฟรีแลนซ์

“Fastwork Guarantee” ตัวกลางคุ้มครองการจ้างงานในทุกขั้นตอน

ฟรีแลนซ์ผ่านการยืนยันตัว ติดตามได้

ฟาสเวิร์คมีการตรวจสอบบัตรประชาชน ข้อมูลการติดต่อ รวมถึงผลงานของฟรีแลนซ์ ตามมาตรฐาน Fastwork ตั้งแต่ฟรีแลนซ์ ธรรมดา, Specialist และ Professional

ได้รับเงินคืน หากฟรีแลนซ์ไม่ทำงาน

ฟาสเวิร์คจะเป็นตัวกลาง และคุ้มครองเงิน ว่าจ้างของคุณโดยอัตโนมัติ เงินจะถูกส่ง ให้ฟรีแลนซ์เมื่องานได้รับการอนุมัติเท่านั้น หมดปัญหา ฟรีแลนซ์ได้รับเงินแล้วหนีงาน

มีทีมงานช่วยเหลือผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์

หากการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามข้อตกลง ในการว่าจ้าง ฟาสเวิร์คมีทีมงานที่คอยดูแล ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต่าง ๆ และตรวจสอบให้ อย่างเป็นธรรมกับทั้งผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์

เงื่อนไขการคุ้มครอง เพื่อสร้างความมั่นใจในการจ้างงานให้กับคุณ

กรณีที่ได้รับความคุ้มครอง

ฟรีแลนซ์ทำผิดสัญญาการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคา
ผลงานที่ได้รับไม่ตรงกับที่ฟรีเเลนซ์โฆษณา หรือตามที่ตกลงกันไว้
ฟรีเเลนซ์หายไป หรือ ติดต่อไม่ได้
ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้กดตกลงยอมรับงาน หรือ อนุมัติงานในระบบ

กรณีที่สิ้นสุดความคุ้มครอง

ผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคา
ผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำการจ้างงาน และชำระเงินค่าจ้างผ่านระบบฟาสเวิร์ค
เมื่องานได้รับการอนุมัติงานในระบบ จากการที่ผู้ว่าจ้างทำการกดตกลง อนุมัติงาน หรือปล่อยให้เกิดการอนุมัติงานอัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีการ กดแก้ไขงาน หลังฟรีแลนซ์ส่งงานแล้วภายใน 7 วัน
logo
คำแนะนำเพิ่มเติมในการคุ้มครอง
แม้ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงหลังงานของฟรีแลนซ์ได้รับการอนุมัติในระบบ แต่ทางผู้ว่าจ้างยังสามารถติดต่อทีมงานเพื่อส่งข้อมูล feedback เพิ่มเติมได้ หากพบปัญหาในการจ้างงานหรือปัญหาการใช้งานในระบบ เพื่อพัฒนาการให้บริการ หรือรับความช่วยเหลือในกรณีพิเศษ ติดต่อทีมงานที่คอยช่วยเหลือ

Fastwork มอบความมั่นใจ ให้อิสระเพื่อเลือกอนุมัติงาน หรือขอรับเงินคืน

การให้รีวิว สำหรับงานที่คุณอนุมัติ
การขอรับเงินคืน สำหรับงานที่ไม่อนุมัติ
1. กดปุ่ม “ให้คะแนน” ฟรีแลนซ์ ด้านล่างหน้าจอแชท

1. กดปุ่ม “ให้คะแนน” ฟรีแลนซ์ ด้านล่างหน้าจอแชท

กดปุ่มให้คะแนนเพื่อทำการรีวิวฟรีแลนซ์ เมื่อคุณทำการอนุมัติงาน เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม กับทางระบบในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของฟรีแลนซ์ และเป็นข้อมูลให้กับผู้ว่าจ้างรายอื่น

2. ให้คะแนนฟรีแลนซ์ และแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

2. ให้คะแนนฟรีแลนซ์ และแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน

ประเมินความสามารถและการให้บริการของฟรีแลนซ์ พร้อมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับตัวเนื้องานและการบริการที่คุณได้รับ เพื่อแชร์ให้ผู้ว่าจ้างคนอื่นได้ทราบ โดยฟรีแลนซ์ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ได้ภายหลัง ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปคำนวณ และแสดงบน หน้าโปรไฟล์ของฟรีแลนซ์

3. มั่นใจมากขึ้น โดยการแสดงความเห็นแบบไม่เปิดเผย

3. มั่นใจมากขึ้น โดยการแสดงความเห็นแบบไม่เปิดเผย

เพื่อให้ฟาสเวิร์คเข้าใจความคาดหวังต่องานที่ได้รับและความต้องการของคุณ ที่มีต่อฟรีแลนซ์ ในระบบให้มากขึ้น เรามีขั้นตอนการแสดงความคิดเห็นต่องาน ที่ได้รับ โดยที่ข้อมูลส่วนนี้จะ ไม่แสดงเป็นแบบสาธารณะหรือส่งต่อให้กับฟรีแลนซ์ เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงออกทางความคิดเห็นของคุณอย่างแท้จริง

4. บอกระดับความต้องการที่อยากจะแนะนำ Fastwork ต่อ

4. บอกระดับความต้องการที่อยากจะแนะนำ Fastwork ต่อ

ไม่เพียงแต่ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของฟรีแลนซ์เท่านั้น แต่ฟาสเวิร์คยังใส่ใจ ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากระบบ และต้องการรับฟังความเห็นของคุณ รวมถึงความ พึงพอใจที่จะแนะนำตัวระบบของเราให้กับคนรู้จักเพื่อมาใช้บริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมในการให้รีวิว
  • ผู้จ้างงานสามารถรีวิวงานที่ฟรีแลนซ์ได้รับตามความเป็นจริง ตามบริการที่ได้รับ
  • ฟรีแลนซ์ไม่สามารถขอแก้ไขการรีวิว หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังได้รับการรีวิว
  • สถิติต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจในผลงาน ความเร็วในการตอบกลับ อัตราการทำงานสำเร็จ จะช่วยให้เราพัฒนาและเพิ่มคุณภาพของฟรีแลนซ์ในระบบให้ดีขึ้น
  • ข้อมูลการรีวิวของผู้จ้างงาน และการประเมินผลงานตามมาตรฐานของ Fastwork จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับบริการและงานที่มีคุณภาพจากฟรีแลนซ์

ติดต่อทีมงานที่พร้อมช่วยเหลือคุณ

เพราะปัญหาของคุณ คือเรื่องสำคัญ Fastwork มีทีมงานคอยช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา อย่างอบอุ่นและจริงใจ คุณสามารถติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราได้ทุกช่องทาง

ทีมงานพร้อมบริการ ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-22.00น. เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-19.00น.

มั่นใจและทำการจ้างงานกับเรา