เหตุผลทำไมคนลงโฆษณาในโซเชียลมากกว่าโทรทัศน์

การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียลสามารถโฆษณาแบบประหยัดได้

โฆษณาบนโทรทัศน์สามารถมีราคาเป็นพันล้านดอลล่าสหรัฐและนั่นยังไม่รวมถึงราคาในการผลิตสินค้า ถ้าอยากได้โฆษณาที่คุ้มค่ากับราคาแล้วหละก็ การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียคือทางเลือกของคุณ

ในปีนี้คนทั้งโลกใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตมากว่าโทรทัศน์ เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

“อีกไม่นานบริษัทที่โฆษณาบนโทรทัศน์จะต้องหันมาสนใจการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอน”

สามารถเลือกผู้ชมโฆษณาได้

คุณสามารถใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อเห็นผลกำไรที่มากขึ้น โซเชียลมีเดียรู้จักเราดี มันรู้จักเนื้อหาที่เรารับชม โฆษณาที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย และ โฆษณาที่เรามองผ่าน คุณสามารถเลือกกลุ่มคนที่สามารถเห็นโฆษณาของคุณ เพราะโซเชียลมีเดียมุ่งหวังที่จะแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งเนื้อหาโฆษณาของคุณก็ต้องน่าสนใจ ในอีกแง่หนึ่งการผลิตโฆษณาบนโทรทัศน์เพื่อให้ใครก็ไม่รู้ดูเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการโฆษณาบนโทรทัศน์

Commercial Blindness

การที่ผู้ชมไม่ได้ให้คนสนใจกับโฆษณาที่อยู่ที่หรือเวลาเดิม ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณจะเล่นโทรศัพเวลาคุณกำลังูโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเล่นเฟสบุ็ค เช็คอีเมล หรือ เล่นเกม คุณไม่ได้ให้ความสนใจกับโทรทัศน์อีกต่อไป นี่ทำให้เหมือนโฆษณานั้นไม่เคยถูกถ่ายทอดสดเลย เพราะผู้ชมได้ชินกับการเล่นโทรศัพมือถือเมื่อมีโฆษณาบนโทรทัศน์ ทำให้เราไม่สนใจกับโฆษณาบนโทรทัศน์

พื้นที่การโฆษณา

พื้นที่ในการโฆษณาที่ผู้ชมใช้นั้นสำคัญเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโฆษณาที่คุณต้องการจะสื่อ อย่างเช่นบน  Pinterest คนต้องการที่จะเห็นรูปภาพที่สวยงาม บนเฟสบุ็คและอินสตาแกรมคนต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่สนุกและน่าสนใจ ต่างมีเหตุผลที่จะใช้แต่ละพื้นที่ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคนจะมีความคิดที่แตกต่างกัน

 

คุณจึงต้องจัดการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่คุณต้องมีโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีแผนการตลาดที่ดี ซึ่งถ้าจะให้เจ้าของแบรนด์มาทำเองทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลามาก การหาตัวช่วยย่อมลดทอนเวลาได้มากกว่า Fastwork จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะจัดหาผู้ช่วยที่จะมาจัดการงานเหล่านี้ให้กับคุณ

ในปีนี้คนทั้งโลกใช้เวลาบนอินเตอร์เน็ตมากว่าโทรทัศน์ เมื่อเวลาผ่านไปความแตกต่างนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น อีกไม่นานบริษัทที่โฆษณาบนโทรทัศน์จะไม่สามารถไม่สนใจการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียได้อีกต่อไป

การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียลสามารถโฆษณาแบบประหยัดได้

โฆษณาบนโทรทัศน์สามารถมีราคาเป็นพันล้านดอลล่าสหรัฐและนั่นยังไม่รวมถึงราคาในการผลิตสินค้า ถ้าอยากได้โฆษณาที่คุ้มค่ากับราคาแล้วหละก็ การโฆษณาบนโซเชียลมีเดียคือทางเลือกของคุณ

สามารถเลือกผู้ชมโฆษณาได้

คุณสามารถใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อเห็นผลกำไรที่มากขึ้น โซเชียลมีเดียรู้จักเราดี มันรู้จักเนื้อหาที่เรารับชม โฆษณาที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย และ โฆษณาที่เรามองผ่าน คุณสามารถเลือกกลุ่มคนที่สามารถเห็นโฆษณาของคุณ เพราะโซเชียลมีเดียมุ่งหวังที่จะแสดงเนื้อหาที่ผู้ใช้สนใจ แต่ในอีกด้านหนึ่งเนื้อหาโฆษณาของคุณก็ต้องน่าสนใจ ในอีกแง่หนึ่งการผลิตโฆษณาบนโทรทัศน์เพื่อให้ใครก็ไม่รู้ดูเป็นความเสี่ยงที่มาพร้อมกับการโฆษณาบนโทรทัศน์

Commercial Blindness

การที่ผู้ชมไม่ได้ให้คนสนใจกับโฆษณาที่อยู่ที่หรือเวลาเดิม ถ้าคุณเป็นเหมือนผม คุณจะเล่นโทรศัพเวลาคุณกำลังูโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเล่นเฟสบุ็ค เช็คอีเมล หรือ เล่นเกม คุณไม่ได้ให้ความสนใจกับโทรทัศน์อีกต่อไป นี่ทำให้เหมือนโฆษณานั้นไม่เคยถูกถ่ายทอดสดเลย เพราะผู้ชมได้ชินกับการเล่นโทรศัพมือถือเมื่อมีโฆษณาบนโทรทัศน์ ทำให้เราไม่สนใจกับโฆษณาบนโทรทัศน์

พื้นที่การโฆษณา

พื้นที่ในการโฆษณาที่ผู้ชมใช้นั้นสำคัญเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโฆษณาที่คุณต้องการจะสื่อ อย่างเช่นบน  Pinterest คนต้องการที่จะเห็นรูปภาพที่สวยงาม บนเฟสบุ็คและอินสตาแกรมคนต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่สนุกและน่าสนใจ ต่างมีเหตุผลที่จะใช้แต่ละพื้นที่ในโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นคนจะมีความคิดที่แตกต่างกัน

คุณจึงต้องจัดการโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่คุณต้องมีโฆษณาที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีเนื้อหาที่น่าสนใจ และมีแผนการตลาดที่ดี ซึ่งถ้าจะให้เจ้าของแบรนด์มาทำเองทุกอย่างก็คงต้องใช้เวลามาก การหาตัวช่วยย่อมลดทอนเวลาได้มากกว่า Fastwork จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะจัดหาผู้ช่วยที่จะมาจัดการงานเหล่านี้ให้กับคุณ

No Comments Yet

Comments are closed