จ้างงานฟรีแลนซ์ฟาสต์เวิร์คลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566

ฟรีแลนซ์ฟาสต์เวิร์คที่เข้าร่วมโครงการ

Username : Jenniver

Username : Jenniver

Username : Yoshiz

Username : Jannarin

Username : Jannarin

Username : Jannarin

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คืออะไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 คือ การที่เราสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมถึงการเติมน้ำมัน ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค – 15 ก.พ. 66 มาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
  • สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
  • ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้น ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค – 15 ก.พ. 66
No Comments Yet

Comments are closed