โบนัสโปรแกรม มอบ Cashback คืนส่งท้ายปี

เพียงสะสมยอดขายและทำงานเสร็จสิ้นภายในช่วงเวลาที่กำหนดของกิจกรรม
รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 1,300 บาท

ระยะเวลากิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2021 – 31 มกราคม 2022

โบนัสโปรแกรมคืออะไร ?

โบนัสโปรแกรม คือกิจกรรมพิเศษจากทางฟาสเวิร์ค โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับฟรีแลนซ์ในระบบทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยระยะเวลาของกิจกรรม จะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2021 – 31 มกราคม 2022


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรม

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับจากโบนัสโปรแกรมนี้คือ “Cashback หรือ เงินคืนจากค่าบริการ (Commission)” โดยระบบจะคำนวณจากออเดอร์การจ้างงานที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลากิจกรรม และจะตัดยอดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด


รายละเอียดการคำนวณเพื่อรับเงินคืน

ออเดอร์และมูลค่าที่จะนำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน

 • ในกิจกรรมโบนัสโปรแกรม ระบบจะนำเฉพาะยอดขายหรือราคางานของออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไข และเกิดขึ้นในระยะเวลาที่กำหนดมาคำนวณเท่านั้น
 • โดยออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขซึ่งจะถูกนำมาคำนวณนั้น จะต้องเป็นออเดอร์ที่มีการสร้างใบเสนอราคา (Quotation) และได้รับการอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้างในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 • มูลค่าที่จะถูกนำมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน คือ มูลค่ารวมราคางานที่ตั้ง ก่อนหักค่าบริการระบบและก่อนหักส่วนลดต่างๆ เช่น ราคางาน 1,000 บาท มีค่าบริการระบบ 170 บาท ค่าที่จะนำมาคำนวณเงินคืน คือ ราคางานก่อนหักค่าบริการ 1,000 บาท

ตารางรายละเอียดการคำนวณรับเงินคืน

การคำนวณจำนวนเงินคืนที่ฟรีแลนซ์จะได้รับ จะคำนวณโดยแบ่งตามประเภทของฟรีแลนซ์เป็น 2 ประเภท คือ

 1. Freelancer หรือ ฟรีแลนซ์ทั่วไปในระบบฟาสเวิร์ค
 2. ฟรีแลนซ์ที่ได้รับแบดจ์พิเศษจากระบบ คือ Specialist / Professional / Pro

ตามตารางด้านล่างนี้

หมายเหตุ : ประเภทของฟรีแลนซ์ที่จะนำมาคำนวณผลนั้น จะถูกสรุป ณ วันที่สิ้นสุดกิจกรรม เพื่อรองรับกรณีที่ประเภทของฟรีแลนซ์มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างกิจกรรม

ตัวอย่างการคำนวณและได้รับเงินคืน

ตัวอย่างที่ 1 : ฟรีแลนซ์ทั่วไปในระบบฟาสเวิร์ค

– เมื่อจบกิจกรรมมูลค่ารวมของงานที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ดังนั้นจะได้รับเงินคืนเป็นมูลค่า 500 บาท จากระบบ

ตัวอย่างที่ 2 : ฟรีแลนซ์ที่ได้รับแบดจ์ Specialist / Professional / Pro

– เมื่อจบกิจกรรมมูลค่ารวมของงานที่ตรงตามเงื่อนไขทั้งหมด รวมเป็นเงิน 55,000 บาท ดังนั้นจะได้รับเงินคืนเป็นมูลค่า 800 บาท จากระบบ


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. กดเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเมนูภายใต้โปรไฟล์ที่ชื่อ “โบนัสโปรแกรม” หรือเข้าผ่านลิงค์นี้ได้ทันที https://fastwork.co/bonus-program
 2. ดำเนินการพูดคุยและขายงานกับผู้ว่าจ้าง และส่งงานภายในระยะเวลาที่กิจกรรมกำหนด เพื่อให้คุณได้รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขของกิจกรรม
 3. คุณสามารถดูจำนวนเงินคืนสะสมที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเมนูภายใต้โปรไฟล์ที่ชื่อ “โบนัสโปรแกรม” หรือเข้าผ่านลิงค์นี้ได้ทันที https://fastwork.co/bonus-program
 4. เมื่อจบกิจกรรม รอรับเงินคืนสะสมของคุณ ผ่านบัญชีที่ได้ผูกไว้กับทางระบบ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

 • ออเดอร์ที่จะถูกนำมาคำนวณเงินคืน จะต้องเป็นออเดอร์ที่มีการสร้างใบเสนอราคา (Quotation) และได้รับการอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้าง (สถานะเสร็จสิ้น) ในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมเท่านั้น
 • ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม หากมีการกระทำที่ผิดข้อตกลงของกิจกรรม และ เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (ลิงค์) บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการจ่ายเงินโบนัสเป็นกรณี
 • ฟรีแลนซ์จะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน เมื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมแล้วจะถือว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมด
 • หากฟรีแลนซ์ต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล hello@fastwork.co หรือ Facebook inbox
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือ สิทธิพิเศษตามความเหมาะสมหรือยกเลิกเงื่อนไขการมอบสิทธิพิเศษ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางช่องทางของบริษัท เช่น อีเมลหรือโซเชียลมีเดีย
No Comments Yet

Comments are closed