ปรับรูปแบบวิธีการจ้างหมวดหมู่ “ดูดวง” โดยผู้ว่างจ้างจำเป็นต้องชำระเงินก่อนการพูดคุยกับฟรีแลนซ์

ทีมงาน fastwork มีแผนดำเนินทดลองการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานสำหรับหมวดหมู่ “ดูดวง” (https://fastwork.co/horoscope)  ซึ่งมุ่งประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการรับงานของฟรีแลนซ์ และลดความสับสนในกระบวนการจ้างงานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะต้องชำระเงินก่อนเริ่มการสนทนากับฟรีแลนซ์ จากนั้นฟรีแลนซ์สามารถเริ่มงาน ทำการนัดหมายรายละเอียด วัน-เวลา ในการรับบริการ กับผู้ว่าจ้างได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแนวทางการจ้างงานรูปแบบใหม่ ฟรีแลนซ์อาจต้องปรับราคาในหน้างานที่จะช่วยให้สามารถเริ่มงานได้ทันที หลังได้รับการชำระเงิน เนื่องจากระบบจะยังคงจัดการ และออกเอกสารที่ใช้ในการจ้างงานให้ฟรีแลนซ์โดยอัตโนมัติดังเดิม

ตัวอย่างขั้นตอนการจ้างงานรูปแบบใหม่ สำหรับหมวดหมู่ “ดูดวง” เท่านั้น

  1. ผู้ว่าจ้างอ่านรายละเอียด ข้อมูลแพ็คเกจในหน้างานของคุณ และกดชำระเงิน เพื่อนัดหมายเวลา 
  2. ผู้ว่าจ้างดำเนินการชำระเงินให้แล้วเสร็จ
  3. ฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างพูดคุย นัดหมายรายละเอียดการรับบริการ 
  4. ฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างเข้ารับบริการตาม วัน-เวลา ที่นัดหมาย (ส่งงานขั้นสุดท้ายในระบบ) 
  5. ฟรีแลนซ์ และผู้ว่าจ้างรีวิวความพึงพอใจในการรับบริการ เป็นอันสิ้นสุดการจ้างงาน

หากมีคำถาม หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ

No Comments Yet

Comments are closed