ลงงานปุ๊บ ได้งานปั๊บ ! รวมวิธีลงงานให้ได้งาน

  การเขียนรายละเอียดงานมีความสำคัญอย่างมากต่อลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจ้างงานฟรีแลนซ์ แน่นอนว่ายิ่งเขียนละเอียดเท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้ลูกค้าตัดสินใจจ้างงานกับฟรีแลนซ์ได้ง่ายขึ้น วันนี้มาดูเทคนิควิธีการเขียนรายละเอียดงานที่ทำให้ลูกค้าเลือกจ้างเราทันทีกัน   

ชื่องาน ระบุว่าทำงานอะไร พร้อมบอกข้อดีที่ลูกค้าจะได้จากการจ้างงานกับคุณ  

**หมายเหตุ  Freelance ไม่ควรใส่ราคางานบนชื่องาน

Package หรือ รายละเอียดการให้บริการ ควรใส่เทคนิคที่จะใช้กับชิ้นงานนั้นๆ หรือเป็นเทคนิคที่ฟรีแลนซ์ถนัด , จำนวนชิ้นงานที่ลูกค้าจะได้รับ ,จำนวนครั้งที่สามารถแก้ได้ (ควรรวมไว้ในราคาที่ฟรีแลนซ์ตั้งเรียบร้อยแล้ว) โดยแบ่งราคาที่แตกต่างกันออกเป็นส่วนๆ  

**หมายเหตุ ฟรีแลนซ์ไม่สามารถแจ้งจำนวนเงินที่เป็นราคามัดจำได้

รายละเอียดราคาเพิ่มเติม  รายละเอียดที่อยู่นอกเหนือจากการทำงาน เช่น

บริการที่สามารถเพิ่มเติมได้ ฟรีแลนซ์อาจะเสนองานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่งานของตัวเอง เช่น

-รับเขียนบทความพร้อมทำ SEO

-รับทำ Banner โฆษณาบนเฟสบุ๊ค พร้อมยิงโฆษณาให้เลย เป็นต้น

     ควรใส่ระยะเวลาในการดูแลงานให้ลูกค้าทราบ หรือ ใส่เรทราคาเพิ่มเติมถ้าลูกค้าต้องการยืดระยะเวลา , หากลูกค้าขอชนิดไฟล์งานที่ไม่ใช่ไฟล์ปกติก็ควรใส่ให้ลูกค้าทราบด้วยเช่นกัน สำหรับหมวดงาน Review อาจจะใส่เป็นค่าเดินทาง ที่พัก และอาหารด้วย , จำนวนครั้งหากมีการแก้ไขงานเพิ่มติม

รูปภาพงาน จะต้องเป็นรูปภาพที่สื่อถึงงาน และสอดคล้องกับชื่องาน เปรียบเสมือน portfolio ของฟรีแลนซ์

***หมายเหตุ ในบางหมวดหมู่ทาง Freelance สามารถลงลิ้ง vdo ของตัวเองจาก youtube ได้เพื่อโชว์ผลงาน หรือ portfolio ของทาง Freelance

Worksteps หรือ ขั้นตอนการทำงาน  ข้อมูลเบื้องต้นที่ลูกค้าต้องส่งให้กับเรา เผื่อลดระยะเวลาการตกลงจ้างงานให้สั้นลง กำหนดระยะเวลาให้การทำงานแต่ละดาร์ฟให้ชัดเจน  รวมไปถึงขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดที่ฟรีแลนซ์จะดำเนินการกับงานแต่ละงาน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงาน

รับงานต่างชาติ (เฉพาะบางหมวดหมู่) ทาง Freelance ที่สามารถรับงานจากลูกค้าที่เป็นชาวต่างประเทศได้ ทาง Fastwork ได้เปิดขั้นตอนในการลงงานเป็นภาษาอังกฤษ โดยทาง Freelance จะต้องลงรายละเอียดงานใหม่เป็น ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายงานให้ลูกค้าต่างประเทศได้มากขึ้น 

      เชื่อหรือไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บอกไปนั้น ทำให้ฟรีแลนซ์สามารถขายงานได้ง่ายขึ้นมาแล้วหลายต่อหลายคน ฟรีแลนซ์ที่ยังไม่ได้เขียนรายละเอียดงานแบบนี้ลองไปปรับหน้าโปรไฟล์งานของตัวเองดูนะคะ รับรองว่ามีลูกค้าทักเข้ามาแน่นอนที่เหลือก็อยู่ที่การขายของแต่ละคนแล้ว ขายกันเก่งแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะ!

 

No Comments Yet

Comments are closed