วางแผนเกษียณฉบับฟรีแลนซ์ ควรเริ่มต้นเมื่อไหร่

วางแผนเกษียณฉบับฟรีแลนซ์ ควรเริ่มต้นเมื่อไหร่

          อาชีพฟรีแลนซ์เป็นหนึ่งความฝันของใครหลายๆ คน เพราะข้อดีต่างๆ ที่มองว่ามีอิสระทั้งเรื่องการทำงานและรายได้ที่ไม่มีเพดาน แต่ข้อหนึ่งที่จะต้องมีคือความรับผิดชอบในตัวเองที่สูงกว่า ไม่ใช่เพียงแค่ด้านการทำงาน หรือ การจัดการการเงินเท่านั้น สิ่งสำคัญคือการมองเป้าหมายในอนาคตของอาชีพว่าสามารถไปสู่การเกษียณได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่ บทความนี้ Fastwork เราจะมาแนะนำแนวทางการวางแผนเกษียณฉบับฟรีแลนซ์กันว่าควรเริ่มต้นเมื่อไหร่และมีวิธีการอย่างไรบ้าง

อาชีพฟรีแลนซ์ควรเริ่มต้นวางแผนเกษียณเมื่อไหร่?

          คำถามที่ไม่ใช่แค่เหล่าฟรีแลนซ์เท่านั้นที่ต้องการคำตอบ มนุษย์เงินเดือนวัยทำงานทุกคนที่มองการณ์ไกลเรื่องอนาคตของตัวเองก็ตั้งคำถามเช่นกัน เนื่องจากการวางแผนเกษียณเป็นหนึ่งในการจัดการการเงินที่ควรเริ่มต้นตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ปลายทางชีวิตในช่วงอายุที่มากขึ้นมีความมั่นคง และพร้อมต่อการใช้จ่ายในวัยที่ไม่มีกำลังสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วนั่นเอง ซึ่งฟรีแลนซ์ทุกคนควรเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มมีรายได้ พูดง่ายๆ คือ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพการทำงานฟรีแลนซ์จึงจะเป็นการดีที่สุด

วางแผนเกษียณอย่างไรให้เหมาะกับตนเอง?

          ความมั่นคงในชีวิตเมื่อถึงวัยเกษียณเริ่มต้นจากการวางแผนอย่างรอบคอบ และความสม่ำเสมอในการสะสมเงินที่ได้จากการสร้างรายได้ในช่วงวัยหนุ่มสาว ดังนั้นการวางแผนเกษียณให้เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด คือ การสำรวจรายได้ เป้าหมายในอนาคต และเข้าใจไลฟ์สไตล์ของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ต้องอาศัยตัวเลขรวมถึงข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาอย่างละเอียด โดยเริ่มต้นจากการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ว่ามีความต้องการอย่างไร มีความจำเป็นทางด้านใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การวางแผนเตรียมพร้อมออมเงินให้ไปถึงเป้าหมาย ด้วยการสำรวจตนเองในการใช้จ่ายปัจจุบันว่ามีการภาระทางการเงินมากน้อยอย่างไร พร้อมกับประเมินยอดค่าใช้จ่ายในการเกษียณออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้น ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณ เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพื่อการดำรงชีพ
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลเลี้ยงดูบุตรหลาน
  • ค่าใช้จ่ายในการด้านการรักษาพยาบาล 
  • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินที่ติดค้างต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มเติมความสุขให้กับชีวิต

วิธีคำนวณเงินออมที่ควรมีก่อนเกษียณ

          การวางแผนเกษียณอย่างมีคุณภาพควรคำนวณเงินที่ควรมีด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

เงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ = ค่าใช้จ่ายต่อเดือน X 12 (เดือน) X จำนวนปีที่คาดว่าจะมีชีวิตอยู่

ตัวอย่างการคำนวณ : นาย ก. มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในปัจจุบันอยู่ที่ 40,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่คาดการณ์ไว้หลังเกษียณ คือ 30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านการเงินของต่อละบุคคล) ซึ่ง นาย ก. ต้องการเกษียณเมื่ออายุ 50 ปี โดยต้องการมีชีวิตอยู่หลังจากเกษียณประมาณ 20 ปี

วิธีการคำนวณ : 30,000 X 12 X 20 = 7,200,000 บาท

 

          จะเห็นได้ว่าการวางแผนเกษียณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้คุณมองเห็นตัวเลขเงินที่ต้องเตรียมไว้ให้พร้อมก่อนการเกษียณได้อย่างชัดเจน มากกว่าการคาดเดาเอาเองโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์มาก่อน ซึ่งหากคุณเริ่มต้นวางแผนเร็วเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้ระยะเวลาในการออมเงินมีมากขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตวันเกษียณนั้น ไม่ควรรอให้เวลาผ่านไปอย่างนิ่งนอนใจ ดังนั้นการเริ่มต้นที่ดีคือการเริ่มต้นให้เร็วที่สุดเมื่อคุณเข้าสู่วัยทำงานนั่นเอง

แนวทางการออมเงินที่สอดคล้องกับแผนเกษียณ

          จากวิธีการคำนวณเงินที่ควรมีเพื่อการเกษียณที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เชื่อว่าหลายคนคงมองหาแนวทางการออมเงินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพื่อให้เป้าหมายเป็นไปได้มากที่สุด ฟรีแลนซ์หลายคนอาจมองว่าไกลเกินความจริงเกินไป แค่เงินออมในปัจจุบันคงไม่เพียงพอแน่ๆ จึงต้องการแนวทางการออมเงิน หรือ การสร้างรายได้ ที่ตอบโจทย์เป้าหมายนี้มากกว่าการออมทั่วไป โดยต้องการเงินออมที่งอกเงยผลตอบแทนได้ดีในอนาคต คุณสามารถจัดสรรการออมเงินให้งอกเงยได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

  • เงินออมทางเลือก (Voluntary Saving)

          แนวทางการออมเงินด้วยความสมัครใจที่ฟรีแลนซ์สามารถเลือกการออมได้เอง เช่นประกันสังคม ม.40 , กองทุนการออมแห่งชาติ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรับสิทธิบำเหน็จบำนาญหลังการเกษียณ เป็นต้น

  • เงินออมเพิ่มพูน 

          แนวทางการออมเงินด้วยความสมัครใจเพื่อเก็บสะสมโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าเให้กับเงินออม เช่น ฝากประจำ การลงทุน ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ เป็นต้น

          การวางแผนเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ที่ทำอาชีพฟรีแลนซ์ เนื่องจากความอิสระในการทำงานและการบริหารจัดการเงินด้วยตนเอง อาจทำให้เกิดการละเลยที่จะแบ่งสันปันส่วนเงินในอนาคตให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นเนื้อหาที่เราได้รวบรวมมานี้อาจเป็นข้อเตือนใจให้หลายๆ คนได้เห็นภาพข้อดีของการเริ่มต้นวางแผนเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆ ได้เป็นอย่างดี

          สำหรับฟรีแลนซ์ที่ไม่มีเวลาในการวางแผน และไม่มีความชำนาญในการจัดการการเงินเพื่อไปสู่เป้าหมายการเกษียณได้เท่าที่ควร สามารถเลือกใช้บริการวางแผนเกษียณจาก Fastwork.co ได้เช่นกัน เพราะนอกจากคุณจะได้รับคำแนะนำด้านการออมเงินต่างๆ อย่างเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองแล้ว ยังช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูล หรือ ศึกษาเพิ่มเติม ด้วยตัวเองได้มากเลยทีเดียว โดยคุณจะได้รับคำแนะนำที่ตอบโจทย์การทำงานของคุณ จากฟรีแลนซ์ที่มีประกาศนียบัตร หรือ ใบรับรองวิชาชีพ ที่การันตีความเชี่ยวชาญการวางแผนเกษียณโดยตรง มีเข้าใจถึงความต้องการของคุณโดยเฉพาะ ที่สำคัญคือสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายมากกว่าอีกด้วย

 

No Comments Yet

Comments are closed