เทรนด์ใหม่กำลังมา จ้างฟรีแลนซ์มากกว่าพนักงานประจำ

อย่างที่รู้กันว่าปัจจุบันหลายบริษัทเริ่มจ้างฟรีแลนซ์ หรือ outsource มากขึ้น ทดแทนการจ้างพนักงานประจำแบบที่เคยทำกันมา แต่ทว่านอกจากเรื่องค่าใช้จ่ายที่การจ้างฟรีแลนซ์สามารถลดต้นทุนของเงินเดือนพนักงานได้อย่างมากแล้ว ยังประกอบไปด้วยประเด็นต่างๆที่ส่งผลต่อตัวบริษัทเองอีกด้วย แล้วเหตุผลเหล่านั้นคืออะไร ทำไมเทรนด์การจ้างฟรีแลนซ์ในปัจจุบัน จึงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจนมากกว่าพนักงานประจำ

กลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จบการศึกษาออกมาพร้อมกับแนวคิดใหม่

เมื่อกลุ่มคน GEN Y และ Z กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่จบการศึกษาและออกมาทำงาน ทำให้เกิดวัฒนธรรมและค่านิยมความคิดในการทำงานแบบอิสระในสังคมการทำงานมากขึ้น มีลักษณะสำคัญคือ อยากเป็นเจ้านายตัวเอง เบื่อหน่ายกับการต้องคอยมาทำงานให้ตรงเวลา หรือมัวแต่จดจ่ออยู่กับงานในออฟฟิศ นั่นจึงเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ทำให้การลาออกจากงานและเปลี่ยนงานเกิดขึ้นบ่อยในยุคนี้ การทำงานแบบอิสระ หรือเป็นฟรีแลนซ์ จึงกลายเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับกลุ่มคน GEN Y และ Z ที่ไม่สนใจหน้าที่การงานที่มั่นคงแต่ต้องถูกขังอยู่ในออฟฟิศและการทำงานเป็นเวลา แต่ให้ความสำคัญกับอิสระภาพในการทำงาน และไลฟ์สไตล์ที่เข้ากันกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าแทน

ด้วยเหตุดังกล่าว ตัวเลขของคนทำงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์จึงเพิ่มขึ้นทุกๆปี โดยมีทั้งกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว หรือทำงานประจำและรับงานเสริมเป็นฟรีแลนซ์คู่ไปด้วยกัน สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา มีการประมาณการณ์จากสถาบันวิจับ Intuit and Emergent ว่า ตัวเลขสัดส่วนของฟรีแลนซ์ต่อพนักงานประจำจะเพิ่มขึ้นสูง จากปัจจุบันที่ 36% เป็น 43% หรือจากประมาณ 4 ล้านคน เป็นจำนวนประมาณ 7.7 ล้านคน ภายในปี 2020 

ภาพรวมฟรีแลนซ์ในประเทศไทย

จากผลสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (EIC) ระบุว่าสัดส่วนของคนทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ต่อคนวัยทำงานทั้งหมด คิดเป็น 30% (จากผู้ตอบแบบสอบถาม 9,387 คน) โดย 1 ใน 3 นั้นประกอบอาชีพเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

นอกจากเหตุผลเรื่องค่านิยมในการทำงานและความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำให้ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น รูปแบบการทำงานที่มีอิสระและได้รับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้องมีสัญญาผูกมัดระยะยาว สามารถทำงานได้ตามเวลาของตัว ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละคน ก็ช่วยทำให้กลุ่มคนที่มีความสามารถ และมีประสบการณ์ หันมารับงานในฐานะฟรีแลนซ์มากขึ้นอีกด้วย

เหตุผลที่บริษัทและเจ้าของธุรกิจหันมาจ้างฟรีแลนซ์มากขึ้น

 

  1. ความสามารถของฟรีแลนซ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยทั่วไป

เนื่องจากรายได้หลักของฟรีแลนซ์นั้นมาจากปริมาณงานที่ฟรีแลนซ์สามารถรับและจัดการให้จบในเวลาได้ ฝีมือและการจัดการการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำงาน ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จึงใช้เวลาว่างในการพัฒนาและขัดเกลาฝีมืออยู่เสมอ เพื่อให้ผลงานเป็นที่โดดเด่นและถูกใจลูกค้าจนต้องกลับมาจ้างซ้ำ รวมไปถึงการวางแผนการทำงานที่ชัดเจน ให้การดำเนินการเป็นไปตามตาราง สามารถจบงานได้ในเวลาที่กำหนด ไม่เสียงานจนพลาดได้รับค่าตอบแทนที่ควรจะได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ความสามารถโดยเฉลี่ยของฟรีแลนซ์ในตลาดอยู่ในระดับที่สูงมาก การจ้างงานฟรีแลนซ์จึงได้ผลงานและคุณภาพที่สูงมากตามไปด้วย

 

  1. ความยืดหยุ่นในการทำงาน

เวลาการทำงานของฟรีแลนซ์แต่ละคนจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตการทำงานของฟรีแลนซ์คนนั้นๆ ทำให้บริษัทสามารถเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์ได้ตามความต้องการ หากต้องการในเวลาปกติก็สามารถหาคนมาทำงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาเร่งด่วนอย่างเช่นวันหยุดยาวหรือเวลากลางดึก ที่ปกติจะไม่มีใครทำงาน ก็จะมีฟรีแลนซ์บางคนที่เลือกทำงานในเวลาเหล่านี้ เพราะไม่อยากไปเที่ยวไหนในช่วงเวลาที่มีคนเยอะๆ โดยเฉพาะจำนวนฟรีแลนซ์ที่มากขึ้นนั้น ย่อมหมายถึงช่วงเวลาที่ฟรีแลนซ์พร้อมจะทำงานก็มากขึ้นไปด้วย ตัวเลือกในเวลาต่างๆก็มากเป็นเท่าตัว ทำให้บริษัทที่ต้องการงานด่วนสามารถเลือกจ้างฟรีแลนซ์ได้ทุกที่ ทุกเวลา

 

  1. สามารถทุ่มเทให้กับเป้าหมายได้มากขึ้น

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ความพยายามและความทุ่มเทอย่างสูง ในการผลักดันและพัฒนางานหลายๆส่วน จนกว่าจะเกิดผลลัพธ์กับตัวผลิตภัณฑ์อย่างที่ต้องการ เช่น บริษัทที่มีสินค้าเป็นครีมกันแดด ต้องใช้เวลาในการพัฒนาตัวครีมกันแดดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และมีความโดดเด่นจนเกิดยอดขายที่สูงขึ้น แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่อาจเอาชนะคู่แข่งจนสร้างผลกำไรได้อย่างน่าพึงพอใจ การพัฒนาแผนการตลาด การส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมต่างๆควบคู่กันไปก็จำเป็นเช่นกัน 

ทว่าไม่ใช่ผู้ประกอบการทุกคนจะสามารถทำงานส่วนนี้ได้ เพราะความถนัดของผู้ประกอบการส่วนใหญ่คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านั้น การจ้างฟรีแลนซ์ให้เข้ามาช่วยส่วนที่เราไม่ถนัดเหล่านี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทุ่มเทกับเป้าหมายหลักอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ จนเกิดสินค้าที่มีคุณภาพสูง และยิ่งควบคู่ไปกับการช่วยเหลืองานด้านการตลาดและอื่นๆจากฟรีแลนซ์ ก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั่นเอง

 

  1. ต้องใช้ความรู้ความสามารถของคนรุ่นใหม่

ด้วยความที่คนรุ่นใหม่เป็นฟรีแลนซ์จำนวนมาก ทำให้หลายบริษัทที่ต้องการได้มุมมอง หรือผลงานที่มาจากคนรุ่นใหม่หันมาเลือกใช้ฟรีแลนซ์มากขึ้น ทั้งงานโฆษณา งานการตลาด หรืองานอื่นๆอย่างการเขียนโค้ด เขียนโปรแกรม ที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจสูง การจ้างงานฟรีแลนซ์ย่อมหมายถึงการจ้างงานเพื่อให้ได้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิม รวมถึงภาพที่ได้ก็จะแตกต่างออกไป สร้างความสดใหม่ น่าสนใจ และโดดเด่นออกมาจากตลาดทั้งหมดที่ใช้ภาพจำแบบเก่า หรือแผนการดำเนินงานแบบเดิมอีกด้วย

หากคุณมองเห็นว่าธุรกิจของคุณ ถึงเวลาที่จะก้าวไปอีกขั้นด้วยการให้ฟรีแลนซ์มืออาชีพเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ สามารถเข้าไปที่ Fastwork แหล่งรวบฟรีแลนซ์มืออาชีพอันดับ 1 ของเมืองไทย หรือคลิกที่ลิงค์นี้ http://bit.ly/2D13qOQ เพื่อหาฟรีแลนซ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และช่วยให้ธุรกิจของคุณ ก้าวทันโลกปัจจุบันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

กด follow Fastwork fan page เพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฟรีแลนซ์ การพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมกับคุณ และไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ เพื่อให้คุณก้าวไปใกล้ได้กว่าเดิม

No Comments Yet

Comments are closed