ฟรีแลนซ์ร่วมส่งต่อกำลังใจกับ Fast Forward Hope ให้แก่ด่านหน้าทั่วประเทศ

Fast Forward Hope เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อส่งต่อความหวังและกำลังใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 รวมถึงแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเงินที่จะนำไปบริจาคมาจากรายได้ส่วนหนึ่งบนแพลตฟอร์ม Fastwork  รายได้ส่วนหนึ่งจากฟรีแลนซ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ และช่องทางบริจาคโดยตรงจากผู้ที่สนใจ

โดยฟรีแลนซ์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 1% จากการจ้างงาน (รายได้หลังหักค่าบริการ) เช่น ค่าจ้างงาน 5,000 บาท ค่าบริการ 850 บาท ดังนั้นฟรีแลนซ์บริจาคทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,150*1% = 41.5 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการ

  • ฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับตราสัญลักษณ์หรือ badge ของโครงการขึ้นที่หน้างานของฟรีแลนซ์ตลอดช่วงระยะเวลาโครงการ
  • มีการจัดทำหน้าเว็บไซต์เฉพาะของโครงการ เพื่อรวบรวมงานของฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะ
  • Fastwork จะมีการโปรโมทโครงการนี้ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสื่อสำนักข่าวออนไลน์ และช่องทางต่างๆ ของ Fastwork
  • ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

ฟรีแลนซ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้าไปสมัครได้ที่ https://forms.gle/NzafUPrvSVhLzwwK8

ข้อมูลผู้รับบริจาค

1. มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต มีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรมสร้างการ อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

ตั้งแต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิกระจกเงาได้ทำโครงการต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้, โครงการส่งมอบถังออกซิเจน, โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนน และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

2. ช่อง 3 และมูลนิธิครอบครัวข่าว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสมทบทุน โดยการเชิญชวนคนไทยให้มาช่วยกันซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็น โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษา และตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่ส่งผลต่อเนื่องไปสู่คนใกล้ตัว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำการรักษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย

เงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ

  • วงเงินบริจาคจำกัดสูงสุด 1,000 บาท / งาน
  • รายการที่เข้าร่วมบริจาคจะต้องมีระยะเวลาในการสร้างใบเสนอราคาและได้รับการอนุมัติงานจากผู้ว่าจ้างในช่วงเวลาของโครงการเท่านั้น
No Comments Yet

Comments are closed