ส่งต่อความหวังช่วยวิกฤตโควิด-19 กับ Fast Forward Hope

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 (โควิด-19) ในไทยเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทาง Fastwork จึงมองเห็นความสำคัญที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ Covid-19 รวมถึงแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จึงเกิดขึ้นมาเป็นโครงการ Fast Forward Hope

โครงการ Fast Forward Hope เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น เพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากหลากหลายช่องทาง ได้แก่

1. รายได้ส่วนหนึ่งบนแพลตฟอร์ม ที่ทาง Fastwork รวบรวมรายได้ส่วนหนึ่งของทุกการจ้างงานจากผู้ว่าจ้าง โดยทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการส่งต่อความหวังผ่านการจ้างทุกงานบน Fastwork

2. รายได้ส่วนหนึ่งจากฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการ เพียงคุณจ้างงานฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการ ดูได้จากสัญลักษณ์ FastForwardHope โดยฟรีแลนซ์จะส่งต่อรายได้ส่วนหนึ่งนำมาสมทบเป็นเงินช่วยเหลือ สนใจจ้างงานฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่!

ฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโครงการจะมีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน 1% จากการจ้างงาน (รายได้หลังหักค่าบริการ) เช่น ค่าจ้างงาน 5,000 บาท ค่าบริการ 850 บาท ดังนั้นฟรีแลนซ์บริจาคเงิน = 4,150*1% = 41.5 บาท และนำมาสมทบกับอีกส่วนจากฟาสต์เวิร์ค เพื่อนำไปบริจาคต่อไป สำหรับฟรีแลนซ์ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคครั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

3.  ช่องทางบริจาคโดยตรง ซึ่งทาง Fastwork เปิดช่องทางรับบริจาคจากผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุน สามารถบริจาคได้ที่ Product card หรือคลิกที่นี่

หลังจากรวมรวบเงินบริจาคจากทุกช่องทาง จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิหรือโครงการต่างๆ เพื่อช่วยกันส่งต่อความหวังและกำลังใจให้ผู้ประสบภาวะวิกฤตโควิด-19 

ข้อมูลผู้รับบริจาค

1. มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมหลายด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต มีพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งบนสังคมออนไลน์ (internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยสะท้อนเรื่องราวความเป็นจริงของสังคมและให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ด้วยวิธีคิด คือ การสร้างคนและสร้างนวัตกรรมสร้างการ อันจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงสังคม ดังวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สร้างคน สร้างนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

ตั้งแต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ Covid-19 ทางมูลนิธิกระจกเงาได้ทำโครงการต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการบริจาคสิ่งของจำเป็นและอาหารสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้, โครงการส่งมอบถังออกซิเจน, โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยข้างถนน และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย

2. ช่อง 3 และมูลนิธิครอบครัวข่าว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังสมทบทุน โดยการเชิญชวนคนไทยให้มาช่วยกันซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลที่มีความจำเป็น โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษา และตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่ส่งผลต่อเนื่องไปสู่คนใกล้ตัว รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำการรักษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย

No Comments Yet

Comments are closed