ข้อดีและขั้นตอนการใช้บริการระบบแบ่งชำระ สำหรับผู้ว่าจ้าง

ข้อดีของการใช้บริการระบบชำระเงินแบบแบ่งชำระ

 • ไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนล่วงหน้า จึงสามารถมั่นใจได้ว่าฟรีแลนซ์จะไม่หายไประหว่างการจ้างงาน
 • มั่นใจได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่มีมูลค่าสูง เนื่องจากสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของงานได้ในรอบแบ่งชำระเงินแต่ละงวด
 • คลายความกังวลและลดความเสี่ยงให้ผู้ว่าจ้าง ไม่มั่นใจในฟรีแลนซ์หรือไม่พึงพอใจในผลงาน เนื่องจากสามารถเห็นความคืบหน้าของงานในแต่ละงวดชำระ
 • งานถูกใจและมีคุณภาพยิ่งกว่าเดิม เนื่องจากสามารถขอให้ฟรีแลนซ์ปรับปรุงงานได้ตามแต่ละงวดที่มีการแบ่งชำระ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลง)
 • ลดปัญหาส่งงานช้า เนื่องจากฟรีแลนซ์จะต้องทำการส่งงาน แจ้งความคืบหน้าก่อนที่จะชำระเงินในงวดถัด ๆ ไป

ตัวอย่างการแบ่งชำระในหมวดการออกแบบโลโก้

 • แบ่งชำระงวดที่ 1 ออกแบบโลโก้ด้วยการดราฟด้วยดินสออย่างง่าย เพื่อให้เห็นภาพคร่าว ๆ ของแบบโลโก้ให้เลือก 3-4 แบบ
 • แบ่งชำระงวดที่ 2 ลูกค้าเลือก 1 จาก 4 โลโก้ที่ออกแบบมา แล้วฟรีแลนซ์นำแบบที่ลูกค้าเลือกไปปรัปปรุงแก้ไขตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง เพื่อส่งงานครั้งที่ 2
 • แบ่งชำระงวดที่ 3 เก็บรายละเอียดงานตามความต้องการของทางผู้ว่าจ้าง และจัดส่งไฟล์ให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นอันสิ้นสุดงาน

5 ขั้นตอนจ้างงานด้วยบริการแบ่งชำระ [อัปเดท 18 กันยายน 2563]

 1. ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะทำออเดอร์แบบแบ่งชำระกับทางฟรีแลนซ์ได้โดยตรงผ่านทางแชท โดยผู้ว่าจ้างสามารถเลือกจ้างงานฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมระบบการชำระเงินแบบแบ่งชำระได้ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ “รับแบ่งชำระ” (หา freelance ยังไง , แจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี)
 2. หลังจากมีการตกลงกับทางฟรีแลนซ์เรื่องการแบ่งชำระเรียบร้อยแล้ว ทีมงานของ Fastwork.co จะติดต่อทางฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างเพื่อยืนยันพร้อมส่งอีเมลสรุปรายละเอียดต่างๆของการจ้างงาน (ยอดการแบ่งชำระ, วันส่งมอบงาน, เงื่อนไขการแก้ไขงาน และอื่นๆ) โดยทางทีมงานของ Fastwork.co จะทำการติดต่อกลับภายใน 2 ชม. หลังจากที่ฟรีแลนซ์มีการกรอกฟอร์มแจ้งความประสงค์ที่จะทำการแบ่งชำระเข้ามา (อ้างอิงจากเวลาทำการปกติของ Fastwork.co จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. ถึง 18.30 น.)
 3. ทางทีมงานจะดำเนินการสร้างใบเสนอราคาให้ผู้ว่าจ้างผ่านทางแชท ผู้ว่าจ้างสามารถทำการชำระเงินได้ผ่านช่องทางปกติ
 4. เมื่อครบกำหนดฟรีแลนซ์ส่งงาน หากผู้ว่าจ้างไม่ต้องการแก้ไขงาน และได้กดอนุมัติงานแล้ว ผู้ว่าจ้างสามารถดำเนินการชำระเงินในงวดถัดไป เพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถเริ่มทำงานต่อได้ทันที (ขั้นตอนการเสนอราคา ฝ่ายบริการลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการให้ในแต่ละงวด) หมายเหตุ ทางผู้ว่าจ้างจำเป็นต้องชำระเงินให้ครบงวดสุดท้ายก่อนทางฟรีแลนซ์จะส่งมอบงานฉบับสมบูรณ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน

• ระบบแบ่งชำระสามารถใช้ร่วมกับฟรีแลนซ์ที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้เท่านั้น โดยผู้ว่าจ้างสามารถสังเกตุได้จาก สัญญาลักษณ์ แบ่งชำระ
• ขั้นตอนการทำงาน และยอดในการแบ่งชำระ เป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์
• ระบบแบ่งชำระสามารถใช้งานได้เมื่อจ้างงานฟรีแลนซ์ขั้นต่ำ 2,000 บาท
• ระบบแบ่งชำระสามารถแบ่งชำระได้สูงสุด 5 ครั้ง ใน 1 งาน
• การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกหรือหยุดระบบได้โดยชอบธรรม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้อง หรือร้องขอผลจากการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

No Comments Yet

Comments are closed