เปลี่ยนงานพรีเซนต์แบบเดิมๆ ให้น่าสนใจด้วย Motion Graphics

Motion Graphic สำคัญอย่างไรกับธุรกิจของคุณ

เบื่อไหม? กับการใช้งานพรีเซนต์ผ่าน Power Point แบบเดิมๆ ในการนำเสนอผลงานทางธุรกิจ ในโลกธุรกิจทุกวันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องอาศัยงานพรีเซนต์ในการอธิบายรายละเอียดเนื้องาน อธิบายรายละเอียดของธุรกิจ หรือ สินค้า เพื่อให้ทางผู้รับชมได้เห็นภาพที่ชัดเจน แต่จะดีกว่าไหมหากเราสามารถเปลี่ยนจากการนำเสนองานผ่านตัวหนังสือ หรือผ่านนิ่งแบบเดิมๆ มาเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เรียกว่า Motion graphics 

Trends ของ Motion Graphic ในปัจจุบัน

Motion graphics หรือ การนำเสนอภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว เริ่มได้รับความนิยม และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนองานทางธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่มของธุรกิจ SME จากจุดเริ่มต้นของการนำเสนองานผ่าน Power Point หรือ ภาพนิ่ง ต่อยอดมาเป็นการนำเสนองานผ่าน VDO Presentation แต่บ่อยครั้งก็มักจะพบว่า การถ่ายทำต้องใช้ระยะเวลานาน และ มีค่าใช้จ่ายในการจัดทำที่สูง จึงเกิดเป็นไอเดียของการพัฒนาการนำเสนองานจากภาพนิ่ง และเพิ่มการเคลื่อนไหวของภาพลงไปกลายเป็น Motion graphics ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

ตัวอย่างเช่น การจัดทำ Motion graphics เพื่ออธิบายรายละเอียด และวิธีการใช้งานของสินค้า โดยเมื่อลูกค้าดูจบสามารถเข้าใจรายละเอียดของสินค้าได้อย่างชัดเจนมากกว่าการนำเสนอเป็นภาพนิ่ง หรือ การพิมพ์บรรยายรายละเอียดแบบเดิมๆ หรือ กรณีของธุรกิจ SME ในรูปแบบของธุรกิจบริการ มักจะมีการใช้ Motion graphics เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นตลอดจนจบกระบวนการ ซึ่งสามารถช่วยให้ลูกค้าเข้าใจ และตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการทำ Motion Graphic

แม้ว่าการนำเสนองานในรูปแบบของ Motion graphics จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับผู้ที่รับชมผ่านกราฟิกเคลื่อนไหวที่สามารถสื่อสารได้ครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าใจง่าย แต่ก็ใช่ว่าทุกๆ ผลงานที่นำเสนอออกมาในรูปแบบของ Motion graphics จะประสบความสำเร็จเสมอไป

ข้อควรระวังก่อนที่จะลงมือสร้างผลงาน Motion graphics คือ 

  1. การเรียงลำดับคอนเทนต์ที่ดี : ผู้จัดทำควรมีการเรียงลำดับคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับประเภทของเนื้อหา และ กลุ่มผู้ที่รับชมผลงาน โดยการฝึกซ้อมในพูดกับตัวเอง หรือ เล่าให้กับคนในทีมฟังว่า เข้าใจเนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนำเสนอหรือไม่
  2. นำเสนอภายในระยะเวลาที่เหมาะสม : ระยะเวลาในการนำเสนอควรกระชับ ไปสั้น หรือ นานจนเกินไป เพราะระยะเวลาในการนำเสนอภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหวมีผลต่อการเลือกรับรู้ และเข้าใจเนื้อหา
  3. คุณภาพของงาน : การเลือกจ้างผู้เชี่ยวชาญ เป็นอีกหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้คุณภาพงานของเราออกมาดี โดยหากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยออกแบบ Motion graphics อยู่ ที่ Fastwork เรามี

ฟรีแลนซ์มืออาชีพ ที่คอยให้คำปรึกษาทางด้านการออกแบบผลงานของคุณให้ออกมามีคุณภาพ โดยสามารถเลือกชมผลงาน เลือกเรทราคาตามงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับคุณ ได้ที่ https://fastwork.co/motion-graphics เพียงเท่านี้ คุณก็จะได้รับงานที่พร้อมสำหรับการนำเสนอ

No Comments Yet

Comments are closed