4 ข้อควรรู้ ก่อนมองหาวิศวกรรับประมาณราคาก่อสร้าง

ถ้าคุณมีแพลนในการก่อสร้างบ้าน ปรับปรุงบ้าน ก่อสร้างเพิ่มเติม แล้วต้องการประมาณราคาก่อสร้างเพื่อยื่นกู้สถาบันการเงิน หรือใช้ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ คุณจะต้องห้ามพลาดบทความนี้อย่างเด็ดขาด ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณกำลังมองหามืออาชีพในการประมาณราคาก่อสร้างอยู่ด้วยแล้วล่ะก็ รับรองเลยว่าบทความนี้ตอบโจทย์คุณมาก ๆ แน่นอน เพราะเราได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญมาไว้ให้คุณได้ทำความเข้าใจอย่างครอบคลุม เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการพิจารณาหาวิศวกรที่รับถอดแบบประมาณราคาให้ตรงใจมากที่สุด เราไม่รอช้า…ไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย

ประมาณราคาก่อสร้างคืออะไร?

การประมาณราคาก่อสร้าง คือ วิธีการหรือกระบวนการที่รวบรวมเพื่อให้ได้ ราคาค่าก่อสร้างที่มีความใกล้เคียงความจริงมากที่สุด โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด กล่าวคือ การประมาณราคางานก่อสร้าง หรือ ถอดแบบประมาณราคา จะทำให้คุณได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ที่งานก่อสร้างจำเป็นต้องใช้เพื่อให้โครงการนั้น ๆ สำเร็จลุล่วงได้ตามที่ต้องการนั่นเอง

วัตถุประสงค์ของการประมาณราคาก่อสร้างคืออะไร?

  • เพื่อให้สามารถทราบราคากลางในค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการก่อสร้างโครงการ แนะนำมาใช้อ้างอิงในการจ้างงาน หรือ การประมูลงาน ของผู้รับเหมางานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างจะใช้ในการประกอบสัญญาจ้าง การเขียนข้อกำหนด ค่างวดและการเบิกจ่ายค่างวดในการก่อสร้าง เพื่อให้ได้ตามแผนงานตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังสะดวกต่อการเบิกจ่ายของผู้รับเหมางานส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงการนำมาคำนวณหาปริมาณงานที่ก่อสร้างจริง
  • ใช้ในการจัดทำเอกสาร สำหรับการประมูลของผู้รับเหมา ดังนั้นการประมาณราคาก่อสร้างที่ดีโดยมืออาชีพนั้น จะช่วยให้ราคาที่ได้มามีความใกล้เคียงความเป็นจริงมาด้วยเช่นกัน เพราะประสบการณ์ในการประมาณราคาจะส่งผลต่อรายละเอียดที่เจาะลึกและครอบคลุม
  • ใช้ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ หรือ เป็นแบบร่างในการรับรองโครงการ โดยต้องการในส่วนของรายละเอียดของการคำนวณพื้นที่ หรือ ราคาต่อหน่วย เป็นต้น
  • การประมาณราคาก่อสร้างจะใช้ในการปรับ-ลด-เพิ่มเติม ค่างานในสัญญางานก่อสร้าง ซึ่งมักจะเป็นกรณีที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานเพิ่มเติมจากเดิมที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะต้องทำการแก้ไขราคาและรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมภายในการประมาณราคาก่อสร้าง เพื่อให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง

ปัจจัยที่มีผลต่อการประมาณราคางานก่อสร้าง

อย่างที่ทราบกันจากเนื้อหาข้างต้นแล้วว่า การที่จะทำการประมาณราคาก่อสร้างให้ได้ละเอียดมากที่สุด แน่นอนว่าจะต้องครอบคลุมทั้งระบบงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในระหว่างดำเนินการโครงการ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวข้องร่วมด้วยดังต่อไปนี้ 

 • ภูมิอากาศ ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมของพื้นที่โครงการ : ส่งผลต่อการก่อสร้างโดยตรง โดยเป็นปัจจัยภายนอกที่ทราบกันดีว่าไม่สามารถควบคุมได้
 • พื้นที่ตั้งโครงการ : พื้นที่ตั้งของโครงการและสถานที่แวดล้อมต่าง ๆ เช่น การคมนาคม พื้นที่โดยรอบโครงการ อาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้ ทำให้การประมาณราคาก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินการมากขึ้นด้วยเช่นกัน
 • ราคาวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่โครงการ : ส่วนนี้มีความสำคัญกับการประมาณราคาก่อสร้างโดยตรง และสามารถลดต้นทุนได้มากกว่า หากพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการมีแหล่งวัสดุที่ราคาเป็นกลาง หรือ ราคาต่ำกว่าท้องตลาดแต่มีคุณภาพที่ต้องการ ถือเป็นเรื่องที่ดีต่อการคำนวณค่าวัสดุอย่างมาก
 • ข้อกำหนดเกี่ยวกับแรงงาน และการจ้างงาน : การจัดทำประมาณราคาก่อสร้างควรคำนึงถึงข้อกำหนดค่าแรง รวมถึงการจ้างงานของแรงงานท้องถิ่นร่วมด้วย เพื่อให้ได้ระยะเวลาการจ้างงาน ประกอบกับการจัดการระยะเวลาในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • การจัดหาแหล่งเงินทุน หรือ เงินทุนหมุนเวียน : หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผู้ประมาณราคาก่อสร้างจะต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ ดังนั้นการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน ผู้บริหาร ผู้รับเหมา ฯลฯ ก็มีส่วนในถอดแบบประมาณราคาได้ใกล้เคียงมากที่สุด รวมถึงสามารถวิเคราะห์งบประมาณระหว่างการทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้นด้วย

ข้อแนะนำในการประมาณราคางานก่อสร้าง

  • การทำการประมาณราคาก่อสร้าง หรือ ถอดแบบประมาณราคา จะต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุม หากขาดทักษะหรือความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้าง หรือ ความเข้าใจด้านวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจส่งผลให้การประมาณราคาก่อสร้างคลาดเคลื่อนเกินความจริงได้
  • ตรวจสอบราคาซื้อขายวัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมด ให้ตรงกับใบเสนอราคา หรือ ตรงกับราคาจริงจากร้านจำหน่ายวัสดุให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการถอดแบบประมาณราคาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ข้อจำกัดด้านระยะเวลาประกอบกับปริมาณงานที่ค่อนข้างละเอียด อาจส่งผลให้การประมาณราคางานก่อสร้างต้องมีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ส่งผลให้อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้รวมถึงเสียเวลาในการทำงานร่วมด้วย ดังนั้นทางที่ดีควรมั่นใจว่าแต่ละส่วนงานมีความพร้อมมากกว่า 80% ก่อนการถอดแบบประมาณราคา (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงการนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน)

ทั้งหมดนี้เป็นข้อควรรู้เกี่ยวกับการประมาณราคาก่อสร้าง หรือ การถอดแบบประมาณราคา ซึ่งหากใครที่ต้องการหามืออาชีพมาช่วยจัดการงานนี้ให้ง่ายมากขึ้น เพื่อยื่นกู้สถาบันการเงิน หรือ ใช้ประกอบธุรกรรมอื่น ๆ แนะนำแหล่งรวมฟรีแลนซ์ผู้เชี่ยวชาญจาก Fastwork.co ที่รวบรวมวิศวกรมืออาชีพผู้มีความรู้โดยตรงด้านการประมาณราคาก่อสร้างโดยเฉพาะ แถมยังค้นหาฟรีแลนซ์ด้านนี้ได้ตามใจชอบ สามารถพูดคุย-สอบถาม และพิจารณาจากตัวอย่างผลงานได้เต็มที่ รับรองว่าการจัดทำประมาณราคางานก่อสร้างที่คุณจะได้รับนั้น จะมีความคุ้มค่าคุ้มราคา ได้รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้องการอย่างแน่นอน

No Comments Yet

Comments are closed