ตรวจเช็คบ้านด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงรู้สิ่งเหล่านี้

ตรวจเช็คบ้านด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงรู้สิ่งเหล่านี้

ตรวจเช็คบ้านด้วยตัวเองได้ง่ายๆ เพียงรู้สิ่งเหล่านี้

     ในปัจจุบันมีบ้านโครงการที่ก่อสร้างให้เราเลือกซื้ออยู่หลายที่หรือแม้กระทั้งบ้านที่สั่งก่อสร้างเองก็ตาม ซึ่งแต่ละที่มีการก่อสร้างและมาตรฐานที่คล้ายกันอยู่แล้วแต่ช่างก่อสร้างมีอยู่หลายแบบอาจจะมีหย่อนหรืองานหลุดบ้างเพราะสร้างด้วยมือคน

     ดังนั้นก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ เจ้าของบ้านจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจ

     โดยก่อนโอนกรรมสิทธิ์นั้นจะต้องทำการตรวจสอบความเรียบร้อยเสียก่อน และในการตรวจสอบนั้น เราสามารถให้ตัวแทน(จ้างตรวจ) หรือจะทำการตรวจด้วยตัวเองก็ได้

     หากเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจบ้านหรืองานช่างเบื้องต้น จะทำให้เราประหยัดงบประมาณและเวลาในขั้นตอนนี้ได้

เราจะแบ่งการตรวจออกเป็น  6 หมวด ดังนี้

1. พื้นที่ภายนอกตัวบ้าน

1.1 ประตูรั้ว

 • เปิด-ปิดได้ง่าย
 • ประตูรั้วต้องไม่เปิดหรือปิดได้เอง
 • สามารถคล้องกุญแจได้
 • ประตูรั้วที่เป็นเหล็กต้องทาสีกันสนิมอย่างสม่ำเสมอทุกจุด

1.2 รั้ว

 • ไม่เอียง ไม่ล้ม ได้ดิ่งได้ฉากกับพื้นดิน
 • รอยต่อและโครงสร้างระหว่างตัวบ้านและรั้ว ต้องตัดขาดจากกันและรั้วต้องไม่วางบนฐานรากตัวบ้าน
 • ไม่มีรอยแตกร้าวในบริเวณใดๆ
 • สีทาเรียบร้อย สม่ำเสมอ ไม่โป่งพอง
 • พื้นผิวสะอาด ไม่มีคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

1.3 ดินถม

 • มีการปรับระดับดินเรียบร้อย
 • ไม่มีหลุมบ่อ
 • ไม่มีเศษปูนหรือเศษวัสดุปนกับดินถมรอบบ้าน

1.4 รางระบายน้ำหน้าบ้าน

 • ต้องมีราง ร่อง หรือรูระบายน้ำที่เพียงพอเพื่อระบายน้ำที่ถนนออกไปหมดหลังฝนตก โดยน้ำไม่ขังอยู่หน้าบ้าน
 • ไม่มีรอยแตกร้าวในบริเวณใดๆ

1.5 ระเบียงหรือเฉลียงนอกบ้าน

 • ราวระเบียงติดตั้งอย่างแข็งแรง ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน
 • น้ำบนพื้นต้องไหลออกนอกบ้านเสมอ และระบายลงสู่ช่องระบายน้ำ

1.6 ชายคา /ฝ้าเพดานภายนอกใต้ชายคา

 • ไม่มีคราบน้ำซึมหรือคราบน้ำรั่วปรากฏให้เห็น
 • ขอบชายคาดูเรียบร้อย ได้แนวตรง
 • การติดตั้งต้องเรียบร้อยสวยงาม
 • สีที่ทาเนียนเรียบสม่ำเสมอ
 • พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

1.7 ถังบำบัด,ถังดักไขมัน

 • ไม่มีรอยแตก
 • ไม่มีสิ่งสกปรกให้เห็นภายในถัง

2. งานสถาปัตยกรรม

2.1 พื้น

 • พื้นห้องน้ำ ลานจอดรถ,ลานซักล้าง,เฉลียงภายนอก
  • ต้องเรียบร้อย เรียบเนียน ส่วนที่ไม่ต้องระบายน้ำต้องไม่เป็นแอ่งหรือนูนขึ้นจากระดับพื้นทั่วไป
  • ระดับพื้นเอียงลาดเพียงพอให้น้ำไหลออกไปยังจุดระบายน้ำต่างๆได้โดยสะดวก น้ำไม่ขัง
  • พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน
  • เวลาเดินบนพื้นต้องไม่สะดุดหรือรู้สึกว่าพื้นโก่งตัว เมื่อเอามือลูบพื้นต้องรู้สึกว่าพื้นเรียบเนียนเสมอกันดี
 • พื้นไม้ลามิเนต
  • ปูได้ระดับ เรียบเนียน ไม่มีส่วนใดเป็นหลุมหรือปูดบวม
  • ผิวลามิเนตไม่มีรอยแตก หรือหลุดร่อน
 • พื้นกระเบื้องเซรามิค
  • ยาแนวสม่ำเสมอตลอดทั้งแนว
  • พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน
  • กระเบื้องไม่แตกบิ่น 
  • สีกระเบื้องสม่ำเสมอทั้งหมด ไม่เพี้ยน

2.2 ผนัง

 • ระดับผิวหน้าของผนัง
  • สีตรงตามที่กำหนดหรือตามตัวอย่าง
  • ผนังได้ดิ่งและฉาก
  • ไม่มีรอยร้าวที่ผนัง Hairline Crack
  • พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน
 • รอยต่อ รอยชนระหว่างพื้นผนังฝ้าเพดาน / สีของผนัง
  • ต้องสนิทและเรียบร้อย ไม่มีรอยแตกระหว่างฝ้าเพดาน ผนัง และพื้น
  • เป็นเส้นตรงสม่ำเสมอ ไม่คด ไม่งอ แนบสนิทกับมุมผนัง สามารถปิดรอยต่อระหว่างพื้น และผนัง ได้อย่างเรียบร้อย
  • สีเรียบเนียนเท่ากันทั้งห้อง ไม่เป็นรอยด่าง

2.3 ฝ้าเพดาน

 • ได้ระดับเท่ากันทั้งห้อง ไม่ตกท้องช้างหรือเว้าขึ้นบน ขอบฝ้าเพดานโดยรอบห้องอยู่ในระดับตรง
 • ตำแหน่งช่องสำหรับเปิดเข้าไปตรวจสอบเหนือฝ้าเพดานถูกต้องตามระบุในแบบหรือไม่
 • ไม่เห็นรอยต่อของแผ่นที่ฉาบเรียบแล้ว 
 • พื้นผิวสะอาด ต้องเรียบเนียน ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

2.4 ประตู

 • ติด Door stopper ทุกบาน ,มีสภาพเรียบร้อย
 • ประตูเปิด-ปิดล๊อคง่ายลูกบิดประตูไม่ฝืด
 • การเก็บงานแนวต่อระหว่างปูนกับวงกบเรียบร้อย
 • ไม่มีรอยแตก รอยบิดของไม้ประตู
 • ทาสีเรียบเนียนทุกด้าน ไม่มีริ้ว,รอยแปรง, รอยด่าง,หยดสี

2.5 กระจก

 • ไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยขีดข่วนที่ผิวหน้ากระจก
 • รอยต่อระหว่างกระจกกับวงกบหรือบานกรอบแนบสนิทสม่ำเสมอ
 • พื้นผิวสะอาด ไม่เป็นคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

2.6 งานบันได

 • ลูกนอนและลูกตั้งของบันไดต้องใกล้เคียงทุกขั้น
 • แต่ละขั้นและแต่ละส่วนของบันไดต้องได้ฉากได้แนว
 • ราวบันไดสูงอย่างน้อย 90 เซนติเมตร การติดตั้งแข็งแรง ไม่โยกคลอน
 • เวลาเดินไม่มีเสียงไม้ลั่นและไม่รู้สึกยวบยาบ
 • พื้นผิวและการเก็บสีของบันไดมีความเรียบร้อยสวยงาม

3. ระบบไฟฟ้า

3.1 ตู้ไฟ

 • เบรกเกอร์ในตู้โหลดมีจำนวนและขนาดถูกต้องตามระบุในแบบ
 • ทดสอบการควบคุม เบรกเกอร์ว่าถูกต้องตามที่ระบุไว้หรือไม่

3.2 กริ่งหน้าบ้าน

 • ตรวจสอบกริ่งหน้าบ้านว่าทำงานหรือไม่
 • ฝาครอบไม่หมองคล้ำหรือมีรอยดำ พื้นผิวสะอาด ไม่มีคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

3.3 ปลั๊กไฟฟ้า

 • ติดตั้งถูกด้าน ใช้งานได้ทุกจุด
 • ติดตั้งระบบกราวน์ถูกต้อง
 • ฝาครอบไม่หมองคล้ำหรือมีรอยดำ พื้นผิวสะอาด ไม่มีคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

3.4 สวิตช์ไฟฟ้า

 • ติดตั้งถูกด้าน เปิด-ปิดได้อย่างสะดวก
 • สวิตช์ควบคุมการ เปิด-ปิดไฟได้ถูกต้อง
 • ฝาครอบไม่หมองคล้ำหรือมีรอยดำ พื้นผิวสะอาด ไม่มีคราบสกปรกหรือเลอะคราบปูน

3.5 ไฟฟ้าแสงสว่าง

 • สามารถเปิดไฟฟ้าได้ทุกดวง ไม่มีดวงใดไม่ติด
 • สวิตช์ควบคุมการ เปิด-ปิดไฟได้ถูกต้อง

3.6 มิเตอร์ไฟ

 • ถ้าปิดระบบไฟทั้งหมด มิเตอร์ไฟต้องไม่เดิน

4. ระบบสุขาภิบาล

4.1 การติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

 • ติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง ได้ระนาบและฉาก
 • กดน้ำแล้วสามารถชำระสิ่งปฏิกูลได้เป็นอย่างดี
 • ไม่มีฟองอากาศผุดขึ้นจากโถส้วมเวลาใช้งาน โถส้วมห้องอื่นๆ
 • ยาแนวที่ฐานเรียบร้อย 
 • ติดตั้งได้แน่นหนา ไม่โยก ไม่โคลง
 • ผิวของสุขภัณฑ์เรียบสวยงาม ไม่รอยด่าง ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบปูน

4.2 สายชำระ ก๊อกน้ำ หรือฝักบัว

 • ใช้งานได้ดี น้ำไหลได้โดยสะดวก เมื่อปิดก๊อกน้ำแล้วไม่มีร่องรอยการรั่วซึมของน้ำ
 • ติดตั้งได้แน่นหนา ไม่โยก ไม่โคลง

4.3 จุดระบายน้ำที่พื้น

 • ที่ระบายน้ำมีถ้วยดักกลิ่น 
 • สามารถระบายน้ำที่พื้นได้เป็นอย่างดี ไม่มีน้ำขังหรือรั่วซึม

4.4 ปั๊มน้ำ

 • ติดตั้งท่อและปั๊มถูกตำแหน่ง 
 • การทำงานของปั๊มเป็นปกติ

4.5 มิเตอร์น้ำ

 • ถ้าปิดระบบน้ำทั้งหมด มิเตอร์น้ำต้องไม่เดิน

5. หลังคา

 • วัสดุมุงหลังคา
  • ติดตั้งหลังคาได้ Slope ถูกต้องตามแบบ
  • แผ่นฉนวนกันความร้อนไม่ฉีกขาด ปูชิดกันเป็นระเบียบ
  • น้ำไม่รั่วซึมจากหลังคา

6. อื่นๆ

6.1 ความสะอาด

 • พื้นที่ในบ้านและรอบบ้านมีความสะอาดเรียบร้อย

6.2 ระบบท่อกำจัดปลวก

 • ติดอุปกรณ์ท่อปลวก รวมถึง Block Out ครบถ้วนตามแบบ

6.3 ชุดครัว

6.3.1 อ่างล้างจานชุดครัว

 • ช่องน้ำล้นและสะดือของอ่างระบายน้ำได้ดี
 • ไม่มีการรั่วซึมบริเวณ P-trap

6.3.2 อุปกรณ์เตาไฟฟ้า

 • อุปกรณ์เปิด-ปิดได้ อุปกรณ์บานปิด-เปิดลิ้นชัก
  • บานปิด-เปิดสามารถทำงานได้เป็นปกติ ไม่ฝืด ไม่มีเสียงดัง
  • สามารถเลื่อนลิ้นชักเข้า-ออกได้เป็นปกติ ไม่ฝืด ไม่มีเสียงดัง
 • วัสดุปิดผิวงาน Built-In
  • วัสดุปิดผิวเฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี ไม่หลุดร่อนหรือขาดชำรุด
  • เก็บงานสีบริเวณที่เป็นขอบหรือมุมของเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อย
  • พื้นผิวสะอาดไม่มีคราบสกปรก

6.4 ระบบกันขโมย (Motion Sensor)

 • อุปกรณ์กันขโมย
  • ติดตั้งอุปกรณ์ได้ครบ และถูกต้องตามแบบ
  • สัญญาณเดือนทำงานได้เป็นปกติ
  • อุปกรณ์อยู่ในสภาพดี ไม่มีการแตกหักเสียหาย

Written by Freelance Fastwork: Worawut

สนใจจ้างงานฟรีแลนซ์ได้ที่ https://fastwork.co/user/worawut17/home-inspection-82092798

 

No Comments Yet

Comments are closed