เปลี่ยนตัวให้เป็น Pro Active ฟรีแลนซ์

ฟรีแลนซ์หลายคนอาจจะคิดว่าแค่ให้ความสำคัญกับการทำงานก็เพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงนั้น ยังมีส่วนอื่นๆ ที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไปกับการทำงานด้วย นั่นคือการเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นฟรีแลนซ์ที่มีความกระตือรือร้น หรือ Pro Active อยู่เสมอ ลองมาดูกันว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

  1. พูดคุยอย่างสุภาพและเป็นกันเอง

การพูดคุยกับผู้ว่าจ้างเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน ต้องมีการสื่อสารที่ดี ตอบคำถามผู้ว่าจ้างอย่างใจเย็น มีการพูดคุยอย่างสุภาพ เป็นกันเอง แต่ยังต้องแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเกิดความสบายใจ และเชื่อใจตลอดการจ้างงาน

  1. สอบถามความต้องการให้ครบถ้วน

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีความตระหนักถึงความสำคัญของรายละเอียดจ้างงาน (Brief, Requirement) เป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อมีผู้ว่างจ้างสนใจหรือทักเข้ามาจ้างงานควรทำความเข้าใจกับโจทย์อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้การทำงานไปถึงจุดมุ่งหมาย ให้คำแนะนำ และลงมือปฏิบัติงานในขั้นตอนถัด ๆ ไปด้วยความราบรื่น

  1. มีความใส่ใจเสมือนเป็นงานของตัวเอง

การทำงานของฟรีแลนซ์ถึงแม้จะเป็นการจ้างงานที่ปิดจบเป็นโปรเจกต์ แต่ตัวฟรีแลนซ์เองก็ควรให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกขั้นตอนของการทำงาน เพราะความตั้งใจและความใส่ใจในเนื้องานจะถูกถ่ายทอดมายังผลงานที่ทำ เช่น มีรายละเอียดปลีกย่อยที่มีความสมบูรณ์แบบ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของตัวเราเองไปยังผู้ว่าจ้าง สร้างความประทับใจจนผู้ว่าจ้างช่วยเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่ช่วยโปรโมทตัวเราด้วยเช่นกัน

  1. สร้างความมั่นใจให้ลูกค้า

ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังรับงานจากผู้ว่าจ้าง สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจให้ผู้ว่าจ้าง ด้วยการหมั่นอัปเดต แจ้งสถานะงาน คอยบอกความคืบหน้าของงานให้ผู้ว่าจ้างทราบ ทำให้ผู้ว่าจ้างเกิดความมั่นใจตลอดระยะเวลาการจ้างงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวฟรีแลนซ์เองด้วย เพราะถ้าหากพบเจอจุดผิดพลาด ก็จะสามารถทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้าง และรีบแก้ไขได้ในทันที นากจากข้อดีเรื่องการสร้างความมั่นใจแล้ว การอัปเดตการทำงานอยู่เสมอยังช่วยให้ฟรีแลนซ์มีระเบียบวินัยในการทำงานมากขึ้น เพราะต้องวางแผน เรียงลำดับการทำงาน เพื่อจัดสรรเวลาและทำงานอย่างเป็นขั้นตอนมากขึ้นด้วย

  1. คอยพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

นอกจากจะทุ่มเทให้กับการทำงานแล้ว ฟรีแลนซ์ควรจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ วิธีการทำงาน การให้บริการหรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเริ่มจากการสำรวจตัวเองก่อนว่าสิ่งไหนที่ทำได้ดีอยู่แล้ว สิ่งใดที่ยังขาด มีอะไรที่ต้องปรับปรุงพัฒนาและเรียนรู้ แล้วเริ่มศึกษาเพิ่มเติม เพิ่มความสามารถให้เกิดทักษะและมีความชำนาญในงานนั้นๆ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้มีความสอดคล้องได้อย่างเหมาะสม

No Comments Yet

Comments are closed